Αλβανική ‘Στάρτ’: «Οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα γράφονται στους εκλογικούς καταλόγους»
Ιούνιος 21, 2010

Αθήνα.

Οι μετανάστες, που προέρχονται από τρίτες χώρες, έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Την 1η Ιουνίου, ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία η προθεσμία καταχώρησης στους εκλογικούς καταλόγους για τους μετανάστες λήγει την 31η Αυγούστου 2010, σημειώνει η αλβανική εφημερίδα 'Στάρτ'.

Σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών και τα πολιτικά δικαιώματα, ο έλληνας Υπουργός Εσωτερικών, την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των κοινοτήτων των μεταναστών στην οποία συμμετείχε και η αλβανική κοινότητα.


Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους

Μετανάστες που έχουν άδεια διαμονής μακράς διάρκειας ή τη συνήθη διαμονή περισσότερης της δεκαετίας, ή άδεια παραμονής ως σύζυγος ή μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο όπου διαμένουν, για την έκδοση άδειας διαμονής, εφ’ όσον διαμένουν μόνιμα εκεί.

Η μόνιμη διαμονή επιβεβαιώνεται με το πέρασμα διετίας από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής, χωρίς να έχουν υποβάλλει άλλα συναφή έγγραφα για επαλήθευση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία βασίζεται στο νόμο 3828/2010, οι μετανάστες οι οποίοι επιθυμούν να ψηφίσουν μπορούν να μάθουν, αν έχουν το δικαίωμα αυτό κάνοντας ‘κλικ’ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, ή να μεταβούν στο αρμόδιο τμήμα, όπου έχουν καταθέσει αίτηση, για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.

Στη συνέχεια το αλβανικό δημοσίευμα της 'Στάρτ', κάνει μια αναλυτική αναφορά στο δικαίωμα ψήφου των μεταναστών καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στις ελληνικές αρχές.Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος