Σκόπια: 9,1 εκατ. σε πΓΔΜ-Ελλάδα για διασυνοριακή συνεργασία

Σκόπια.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα (χθες) σηματοδοτήθηκε η έναρξη ενός προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της πΓΔΜ και της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ, στα Σκόπια, ανέφερε ότι ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στις παραμεθόριες περιοχές, μέσω της προώθησης για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Με το πρόγραμμα θα δοθεί έμφαση στη χρηματοδότηση έργων που αφορούν στην τόνωση της συνεργασίας μεταξύ οικονομικών φορέων των δύο πλευρών, με στόχο την κοινή προώθηση της επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων σε τοπικό επίπεδο, την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα διατεθούν μέσα για κοινές δραστηριότητες εκπροσώπων και των δύο χωρών, με αντικείμενο την προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων καθώς και του φυσικού και πολιτιστικού δυναμικού.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν οι νομοί της Ελλάδας Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Σερρών καθώς και από την πΓΔΜ η περιφέρεια της Πελαγονίας και η περιφέρεια του Βαρδάρη.

Το κονδύλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πΓΔΜ και Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των 9,14 εκατομμύρια ευρώ.

Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος