Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Ρουμανία: Αναβάλλεται η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη

Ιανουάριος 1, 2011.

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας αποφάσισε να αναβάλει επ’ αόριστον την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, ένα έγγραφο το οποίο έπρεπε να παραδοθεί στους πολίτες για χρήση το 2011, επικαλούμενη έλλειψη οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων καθώς και της ανάγκης για μια πιο «απλουστευμένης διαδικασίας» ώστε να αποφευχθούν οι παραβιάσεις των όρων έκδοσης του εγγράφου αυτού.

Αρχικά η καθιέρωση του ηλεκτρονικού αυτού εγγράφου προβλέπονταν για την 1η Ιανουαρίου 2003, διαδοχικά παρατάθηκε για την 1η Ιανουαρίου 2006, κατόπιν για την 1η Ιανουαρίου 2009 και τέλος την 1η Ιανουαρίου 2011.

Δικαιολογία για τις συνεχόμενες αναβολές της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής κάρτας είναι ο εκμοντερνισμός των Εθνικών Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου θα αποθηκεύονται τα στοιχεία του πληθυσμού.

Με κατεπείγον διάταγμα η κυβέρνηση κατήργησε τη διάταξη που προέβλεπε την καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας από την 1η Ιανουαρίου 2011, όπως προέβλεπε σχετικός νόμος της 1η Ιουλίου 2010 ο οποίος καθόριζε την ημερομηνία εφαρμογής της και τη γενικότερη πλατφόρμα διαχείρισής της .

Η κυβέρνηση αποφάσισε, υπό τις συνθήκες αυτές, να παράσχει στους δημόσιους οργανισμούς ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό εντός δεκαοκτώ μηνών, ώστε να εισαχθεί η ηλεκτρονική κάρτα, πρώτα στις έδρες των δήμων των νομών και εντός ενός χρονοδιαγράμματος τριών ετών στις υπόλοιπες πόλεις και κωμοπόλεις.

--

Τίτλος άρθρου: «Guvernul a decis sa amane pe termen nedefinit introducerea cartii electronice de identitate»

Δημοσίευση: Romania Antena 1, 11:35, 31 Δεκεμβρίου, 2010

Βαλκανικό Περισκόπιο - Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος