Κοσσυφοπέδιο: «Αυτονομία στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο με αντάλλαγμα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του»


Μάρτιος 15, 2011.

Η Μιτρόβιτσα του Κοσσυφοπεδίου
Η Διεθνής Ομάδα Κρίσεων  (The International Crisis Group- ICG), συνέστησε στις αρχές της Πρίστινα, να επιτρέψουν την μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία στο βόρειο μέρος του Κοσσυφοπεδίου στο οποίο πλειοψηφεί ο σερβικός πληθυσμός, και το Βελιγράδι, ως υποκατάστατο της κίνησης αυτής, να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου.
Η σύσταση αυτή, αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του ICG, στο τμήμα που αναφέρεται στο Κοσσυφοπέδιο.
«Ιδανική περίπτωση θα ήταν, αν μεταξύ της Πρίστινα και του Βελιγραδίου, παρά τις διαφωνίες για το βόρειο Κοσσυφοπέδιο, επιτευχθεί μια λύση βασισμένη στην ευρύτερη δυνατή αυτονομία για το βόρειο τμήμα, με αντάλλαγμα την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία», αναφέρει η  έκθεση του ICG.
Η Πρίστινα και το Βελιγράδι καλούνται σε εύθετο χρόνο να αποφασίσουν για το καθεστώς του βορείου τμήματος του Κοσσόβου, το οποίο προς το παρόν «έχει διπλή κυριαρχία».

Ο Διεθνής Οργανισμός που ασχολείται με την πρόληψη των συγκρούσεων, σημειώνει ότι το Κοσσυφοπέδιο και η Σερβία έχουν ισοβαρή κυριαρχία στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο και ότι οι δύο πλευρές πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, όσον αφορά την εδαφική κυριαρχία, ένα θέμα το οποίο – σύμφωνα με το ICG- αποτελεί μια από μεγαλύτερες ασάφειες των Βαλκανίων.
Η ομάδα συνέταξε μια μελέτη στην οποία περιγράφεται η κατάσταση στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο και κατέληξε στο συμπέρασμα  ότι βασική προϋπόθεση για την επίλυση του προβλήματος αυτού δεν ενδείκνυνται  μονομερείς ενέργειες, είτε της ηγεσίας του  Κοσσυφοπεδίου είτε της Σερβίας.

--
Τίτλος: «ИЦГ: Автономија на северно Косово во замена за признавање на независноста»
Δημοσίευση: Sitel, 15.3.2011.