Σερβία: 51 τοις εκατό όχι στην παράδοση του Μλάντιτς στη Χάγη…

Τέσσερις στους δέκα Σέρβους βλέπουν ως ήρωα τον Μλάντιτς


Μάιος 16, 2011.

Οι περισσότεροι από τους μισούς Σέρβους δεν επιθυμούν την παράδοση του Ράκτο Μλάντιτς στο Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου της Χάγης.


 Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας του Εθνικού Συμβουλίου που διενήργησε με τη συνεργασία του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας μόνο ένα 7 τοις εκατό του πληθυσμού προτίθεται να δώσει πληροφορίες –αν βρει- για τον Μλάντιτς, προκειμένου να λάβει την αμοιβή των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, Ρασίμ Λιάιτς, ο οποίος δήλωσε  ότι το μόνον το 34% των πολιτών υποστηρίζει τη σύλληψη του Μλάντιτς.

Το 40 τοις εκατό των πολιτών τον θεωρούν ήρωα και το 53 τοις εκατό πιστεύει ότι το Δικαστήριο της Χάγης δεν είναι αμερόληπτο.

--
Πηγή: ИНПРЕС