Σάββατο 9 Ιουλίου 2011

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Συμφωνεί με την απαγόρευση μιναρέδων σε Ελβετία


Ιούλιος 9. 2011.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, απέρριψε τους ισχυρισμούς  των Μουσουλμάνων της Ελβετίας κατά της απόφασης του δημοψηφίσματος στο οποίο οι Ελβετοί καταψήφισαν την κατασκευή μιναρέδων στη χώρα τους.


Οι δικαστές αποφάσισαν ότι οι καταγγελίες δεν μπορούν να θεμελιωθούν επειδή δεν παραβιάζουν τα άρθρα 9 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα οποία εγγυώνται την θρησκευτική ελευθερία και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω θρησκείας.

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Μουσουλμάνοι της Ελβετίας δεν έδωσαν αρκετά πειστικά στοιχεία ότι οι ενέργειες των αρχών τους έχουν προξενήσει ζημία.

Σύμφωνα με έκθεση του Στρασβούργου  ο πρώτος προσφεύγων ήταν ένας πρώην εκπρόσωπος του Τζαμιού της Γενεύης και νυν μέλος  του ιδρύματος « Μεταξύ  της γνώσης» που εδρεύει στην ελβετική πόλη. Η δεύτερη αγωγή ήταν  από την «Κοινωνία των Μουσουλμάνων της Ελβετίας»,  της «Μουσουλμανικής Κοινότητας της Γενεύης» και του «Συλλόγου Μουσουλμάνων», που στοχεύουν  στην κοινωνική και πνευματική στήριξη των Μουσουλμάνων που ζουν στην Ελβετία.

Οι αγωγές που ετέθησαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, υποστήριζαν ότι οι συνταγματικές αλλαγές της Ελβετίας το 2009, οι οποίες απαγόρευαν  την ανέγερση μιναρέδων δε ήταν σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η απαγόρευση ανέγερσης μιναρέδων στην Ελβετία εισήχθη στην Ελβετία μετά από δημοψήφισμα στο οποίο ένα ποσοστό 57,5 τοις εκατό  των Ελβετών πολιτών έκρινε αρνητικά  την ανέγερση μιναρέδων στη χώρα.

Οι υποστηρικτές  της απαγόρευσης κέρδισαν σε 22 από 26 καντόνια της χώρας.

--
Πηγή: Sitel