Οι Αλβανοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί των Σκοπίων






  " 300 χιλιάδες Αλβανοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί ζουν στο νοτιοσλαβικό κράτος"
 
Αύγουστος 8, 2014.

Μία από τις πιο σημαντικές διενέξεις στην Σλαβο-Αλβανική σύγκρουση του 2001, υπήρξε η διαμάχη για την παρουσία της κοινότητας των 300 χιλιάδων Ορθόδοξων Αλβανών στο νοτιοσλαβικό κράτος, τους οποίους αρνείται η κυβέρνηση των Σκοπίων να αναγνωρίσει ως Αλβανούς, προωθώντας βίαιους μοχλούς απορρόφησης με το σλαβικό Ορθόδοξο στοιχείο.


Σύμφωνα με άρθρο της Αριόλα Μόλα στην αλβανική εφημερίδα ‘Shqip’, «η αλβανική ορθόδοξη κοινότητα στο νοτιοσλαβικό κράτος των Σκοπίων, υπόκειται σε βίαιη αφομοίωση λόγω της θρησκείας και του διαχωρισμού της από τους μουσουλμάνους Αλβανούς».

«Υπάρχει μια τρέχουσα μάχη με τα ριζοσπαστικά θρησκευτικά στοιχεία των Αλβανών, αλλά και ένας μακροχρόνιος πόλεμος με όλους τους Αλβανούς, ανεξάρτητα με τη θρησκεία της εθνότητας, που ζει στο νοτιοσλαβικό κράτος».

Η συντάκτης επιδιώκει να τονίσει ότι οι σλαβικές αρχές των Σκοπίων προσπαθούν να καρπωθούν πληθυσμιακά τους Ορθόδοξους Αλβανούς και να τους διαχωρίσουν από τους υπόλοιπους Αλβανούς, μουσουλμανικού θρησκεύματος.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν», γράφει η συντάκτης, «αυτή η κοινότητα βρίσκεται στην περιοχή Rekës së Epërme, που συμπεριλαμβάνει 17 οικισμούς, όπου ζουν Ορθόδοξοι Αλβανοί που υπολογίζονται σε 250 χιλιάδες».

Θα συνεχίσει: 

«Εάν προσθέσετε τον αριθμό αυτόν στον πραγματικό αριθμό των 509.083 της απογραφής του αλβανικού πληθυσμού το 2002,  που αντιστοιχεί στο 25,2 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού, τότε θα δούμε ότι το νοτιοσλαβικό κράτος των Σκοπίων που στην τελευταία απογραφή (2002) είχε 2.022.547 κατοίκους, τότε οι Αλβανοί αποτελούν το 37,53%.

Εάν αυτό αποδειχθεί τότε πρέπει να καθορισθεί εκ νέου ο όρος «αλβανική μειονότητα», αφού τα ποσοστά των Αλβανών δεν εκπροσωπούν τη συμφωνία πλαίσιο της Οχρίδας του 2001. Οι Αλβανοί δεν αποτελούν μειονότητα στο κράτος – εφόσον τεκμηριωθούν τα στοιχεία αυτά.

Ποτέ τα στοιχεία των Ορθόδοξων Αλβανών δεν έχουν συμψηφισθεί με το σύνολο των Αλβανών που ζουν σε αυτό το κράτος, θα σημειώσει η συντάκτης.

Η Αριόλα Μόλα θα συνοψίσει τονίζοντας ότι κάθε προσπάθεια των Σλάβων να ξεχωρίσουν τους Ορθόδοξους Αλβανούς από τους Μουσουλμάνους Αλβανούς, δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή και να μην υπάρχει ταύτιση των Αλβανών με τη θρησκεία.

Επιγραμματικά θα πει: 
 
Ο Σκιπταρισμός (Αλβανισμός)  είναι και πρέπει να παραμείνει η θρησκεία των Αλβανών
 [στα αλβανικά: Shqiptarizmi është dhe duhet të qëndrojë mbi fetë e shqiptarëve].

--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr