Η Ελλάδα δεύτερη μετά τις ΗΠΑ σε αμυντικές δαπάνες
Ιούνιος 24, 2015.

Το ΝΑΤΟ δημοσίευσε στοιχεία σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες των μελών του.

Οι χώρες μέλη, βάσει του  νέου καταστατικού πρέπει να ανεβάσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), αλλά οι περισσότερες έχουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά.


Το δημοσίευμα του ΝΑΤΟ περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αναλογία των στρατιωτικών δαπανών των μελών  της Συμμαχίας με βάση το ΑΕΠ κατά τα τελευταία 10 χρόνια.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των στρατιωτικών δαπανών το 2015 το έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με ποσοστό 3,4% του ΑΕΠ, το ποσοστό αυτό είχε φθάσει το 2011 στο 4,8%.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις στρατιωτικές δαπάνες με ποσοστό 2,5% επί του ΑΕΠ. Ενώ κατά το παρελθόν, και ιδιαίτερα  κατά την περίοδο 1995-99 το ποσοστό αυτό  στην Ελλάδα έφθασε το 3,9%.

Τρίτη θέση καταλαμβάνει η Πολωνία, η οποία το 2015 αύξησε το ποσοστό των αμυντικών της δαπανών στο 2,2% του ΑΕΠ της χώρας.

Το χαμηλότερο ποσοστό των αμυντικών δαπανών το έχει το Λουξεμβούργο με 0,5%, αμέσως μετά είναι  το Βέλγιο, η Ουγγαρία και η Ισπανία με 0,9% επί του ΑΕΠ.

Από τις 28 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μόνο 5 χώρες βρίσκονται σε ποσοστά πάνω από το 2% όπως είχε συμφωνηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία και αυτές είναι σταθερά οι : ΗΠΑ, Ελλάδα, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα η Εσθονία.

--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ πηγών των δημοσιευμάτων, καθώς και τα πρωτότυπα κείμενα,  παραχωρούνται σε κάθε ζήτηση των υποστηρικτών-δωρητών του ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΥ