Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Κύπρος: Οι κληρικοί θα πληρώνεται βάσει της γης που παραχωρείται στο κράτοςΔεκέμβριος 4, 2015.

Λευκωσία.
 
Αλλαγές στη Συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Εκκλησίας της Κύπρου όσον αφορά την πληρωμή των κληρικών προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών.


Συγκεκριμένα, το Υπουργείο κατέθεσε νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5 Νοεμβρίου, με το οποίο επικαιροποιείται η συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και Εκκλησίας της Κύπρου η οποία είναι σε ισχύ από το 1971.

Η συμφωνία προνοεί την επιχορήγηση της μισθοδοσίας του Εφημεριακού Κλήρου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου που λειτουργεί στην ύπαιθρο, και η Αρχιεπισκοπή ως αντιπαροχή, δεσμεύεται να μεταβιβάσει στο κράτος γη περίπου 15.000 στρεμμάτων.

Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, από τα συγκεκριμένα τεμάχια γης που διατέθηκαν, ποσοστό 73% από το 1974 βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές. Η αξία της εκκλησιαστικής γης που παραχωρήθηκε στην Κυβέρνηση και βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές σε τιμές του 2010, ανέρχεται σε €81.268.000, ενώ η αντίστοιχη αξία της γης που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές σε τιμές του 2009 εκτιμήθηκε σε €125.163.000.

 Στο μεταξύ, σημειώνεται πως ως ύπαιθρος ορίζονταν περιοχές που βρίσκονταν εκτός των τειχών των πόλεων με αποτέλεσμα σήμερα Δήμοι όπως Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Λακατάμιας, Μέσα Γειτονιάς, για σκοπούς επιδότησης να θεωρούνται ύπαιθρος.
Οι επιδοτούμενοι ιερείς της Εκκλησίας κατά τον Οκτώβριο του 2015 αριθμούσαν τους 717, ενώ το κόστος επιδότησης για ολόκληρο το 2014 ανήλθε σε €6.157.194 περιλαμβανομένης και της 13ης επιδότησης.
Η επιδότηση σήμερα παραχωρείται σε κάθε ιερέα ξεχωριστά με βάση τους δικαιούχους που καθορίζει η Εκκλησία, για το ποσό των €674,82 μηνιαίως, το οποίο αντιστοιχεί στο ήμισυ των απολαβών της αρχικής βαθμίδας της μισθοδοτικής κλίμακας Α5 και η εκκλησία συμπληρώνει το μισθό του κάθε ιερέα με βάση δικά της κριτήρια.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που προωθήθηκε στη Βουλή, ο αριθμός των επιδοτούμενων ιερέων καθορίζεται σε 700 μέχρι την 31/12/2025, με ελάχιστο ποσό €674.82 που συνεπάγεται ελάχιστη ετήσια δαπάνη €6.140.862.

Παράλληλα, όποτε παραχωρούνται γενικές αυξήσεις και τιμαριθμικά επιδόματα στους κρατικούς υπαλλήλους, τότε θα αυξάνεται ανάλογα και το ποσό της κρατικής αρωγής για τους ιερείς.

Ακόμα, το ποσό της χορηγίας θα καταβάλλεται ως συνολικό ποσό στο Φορέα Μισθοδοσίας του Εφημεριακού Κλήρου του Κεντρικού Εκκλησιαστικού Ταμείου της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου.

Η πληρωμή θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για το σύνολο των 700 ιερέων και η Εκκλησία θα αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μισθοδοσίας τους με βάση τις εσωτερικές της διαδικασίες.

 Επίσης, την 1/1/2026 θα γίνει αναθεώρηση του αριθμού των επιδοτούμενων ιερέων με βάση την αυξομείωση του πληθυσμού της Κύπρου που ανήκει στους Ορθόδοξους Χριστιανούς πολίτες της ΚΔ. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η εν λόγω αναθεώρηση θα γίνεται ανά πενταετία με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τέλος, ως αντιπαροχή, με την ισχύ του νόμου, η Αρχιεπισκοπή δεσμεύεται να μεταβιβάσει, σε πλήρη κυριότητά της, στη Δημοκρατία γη που της παραχωρήθηκε το 1971, όποτε η Δημοκρατία το ζητήσει.‘Αλήθεια’


               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ πηγών των δημοσιευμάτων, καθώς και τα πρωτότυπα κείμενα,  παραχωρούνται σε κάθε ζήτηση των υποστηρικτών-δωρητών του ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΥ