Βουλγαρικός στρατός: Μισθοί έως 2.500 λέβα (€1272) Ο βουλγαρικός στρατός βρίσκεται πολύ κάτω από το όριο των 37 χιλιάδων μελών


Μάιος 30, 2016


Σόφια.

Το υπουργείο Άμυνας θα προτείνει την αύξηση των μισθών των  μελών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως είπε ο σύμβουλος του υπουργού Άμυνας Ατανάς Ζαπριάνοφ. Διευκρίνισε ότι ο υπουργός Νικολάι Νέντσεφ καθόρισε ότι οι μισθοί θα φθάσουν τα 2.500 λέβα ή 1.272 ευρώ.
Οι ελλείψεις στις δυνάμεις του στρατού είναι ανησυχητικές σύμφωνα με τον στρατηγό. Όπως είπε οι ελλείψεις σε ορισμένες περιπτώσεις  φθάνουν στο 27%.Σύμφωνα με τον ίδιο οι βουλγαρικές ένοπλες δυνάμεις δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 37 χιλιάδες άτομα, ενώ σήμερα ο αριθμός των μελών των ενόπλων δυνάμεων είναι σαφώς πολύ μικρότερος.Το υπουργείο Άμυνας θα υποβάλλει πρόταση για την αύξηση των μισθών στο στρατό, αλλά δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 2.500 λέβα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός.«Το όριο των 2.500 λέβα είναι ένα καλό ποσό, εάν αναλογισθούμε ότι  περίπου 600 λέβα είναι ο αρχικός μισθός ενός (επαγγελματία) στρατιώτη σήμερα. Το κράτος ελέγχει την αγορά εργασίας. Πρέπει να προσφέρουμε ευνοϊκούς όρους για προσελκύσουμε νέου ανθρώπους να υπηρετήσουν στο στρατό. Οι μισθοί των 600 ευρώ, προφανώς, δεν είναι ικανοποιητικοί και το υπουργείο Άμυνας έχει προτείνει την αύξηση αυτών των μισθών εντός των ευλόγων ορίων», είπε ο στρατηγός Ζαπριάνοφ.Η νέα εξόρμηση του υπουργού Άμυνας είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον τον Βούλγαρων αλλά και των γυναικών για τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.
Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν επιστρέψει η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
--

               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ πηγών των δημοσιευμάτων, καθώς και τα πρωτότυπα κείμενα,  παραχωρούνται σε κάθε ζήτηση των υποστηρικτών-δωρητών του ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΥ