Σκόπια: «Ποιοι είναι οι Έλληνες κατά το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας»

Ιούνιος 5, 2016.


Οι αγαπητοί γείτονες μας, Σλάβοι των Σκοπίων,  έχουν μια ιστοσελίδα στο Facebook στην οποία εκφράζουν όλα τα αγνά αισθήματά τους για τους Έλληνες. 
Η σελίδα αυτή που καθορίζεται ως «κυβερνητική οργάνωση» έχει τίτλο :

« Η Αθήνα είναι ‘μακεδονική’ γη (σλαβική υπονοεί ο παραχαράκτης)  και οι ‘Έλληνες’ είναι Αφρικανοί που ήρθαν στη ‘Μακεδονία’ (Athens is Macedonian land, "greeks" are Afrikans who came in Macedonia).
Αυτή, λοιπόν, η ξεχωριστή ιστοσελίδα, ανασκαλεύει το πρώτο σύνταγμα των, εξεγερμένων υπόδουλων επί 400 χρόνια Ελλήνων,  κατά της Οθωμανικής Κυριαρχίας, που έγραψαν στη Τροιζήνα, στα σπάργανα, δηλαδή, της δημιουργίας  του ελληνικού κράτους,  που ξεπήδησε μέσα από τη μαυρίλα της Οθωμανικής Κατοχής, που  προσπαθεί να καθορίσει τους Έλληνες ως συνέχεια του Βυζαντίου,   μέσα στην οθωμανική ασάφεια.
Γράφουν οι συντάκτες του σλαβοβουλγάρικου δημοσιεύματος, διακόσια περίπου χρόνια μετά την «αφύπνισή» τους από την ελληνική επανάσταση:«Το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα υπογράφηκε και επικυρώθηκε τον Ιούνιο του 1827 στην Γ΄ Εθνική Συνέλευση στην Τροιζήνα , μετά την ελληνική εθνική εξέγερση για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό.
Δείτε τα άρθρα που σχετίζονται με το πρώτο ελληνικό σύνταγμα που ουσιαστικά καθορίζει τον χαρακτήρα του κράτους, το έδαφος του και τους κατοίκους του.
Στο άρθρο 4 λέει:
«Επαρχίαι της Ελλάδος είναι  όσαι έλαβον και θα λάβουν τα όπλα κατά της οθωμανικής δυναστείας»
Και ακολουθεί η απάντηση το ερώτημα  πως καθορίζονται οι Έλληνες:
«Έλληνες είναι:
Όσοι αυτόχθονες της ελληνικής επικράτειας πιστεύουν εις Χριστόν.
Όσοι από τους υπό τον οθωμανικόν ζυγόν πιστεύοντες εις Χριστόν, ήλθαν και θα έλθουν εις την ελληνική επικράτεια  δια να συναγωνισθώσιν ή να κατοικήσουν εις αυτήν.
Όσοι εις ξένας επικρατείας είναι γεννημένοι από πατέρα Έλληνα.
Όσοι, αυτόχθονες και μη και οι τούτων ακούγοντες , πολιτογραφηθέντες εις ξένας επικρατείας προ της δημοσιεύσεων του παρόντος Συντάγματος έλθωσιν εις την ελληνικήν επικράτειαν και ορκισθώσι τον ελληνικόν όρκον.
Όσοι ξένοι ελθώσι και πολιτογραφηθώσιν
Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον των νόμων
Όλοι οι Έλληνες είναι δεκτοί , έκαστος κατά το μέτρον της προσωπικής του αξίας, εις όλα τα δημόσια επαγγέλματα, πολιτικά, στρατιωτικά.

Δηλαδή, γράφει το σκοπιανό δημοσίευμα, «για να είσαι Έλληνας ήταν αρκετό να είσαι Χριστιανός!» Το έγγραφο αυτό αποδεικνύει ότι οι Έλληνες έχουν πολύ μικρή μνήμη. Ξέχασαν πως δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος  και οι σύγχρονοι Έλληνες.
Γιατί, λοιπόν, εμείς οι Σλάβοι πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων, όταν οι Έλληνες δεν έχουν απολύτως τίποτε που να μπορούσε να αποδείξει  ότι είναι συνέχεια και απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων!


Το γεγονός ότι πριν από 190 χρόνια ο κάθε χριστιανός στο ελληνικό κράτος γινόταν αυτόματα και  ‘Έλληνας’, πως πρέπει να φαντασθούμε την ελληνική κυβέρνηση και τους Έλληνες;


Κατά συνέπεια, κάθε Εβραίος ή Μουσουλμάνος, εγκαταλείφθηκε από το ελληνικό κράτος και σήμερα αναζητούμε τα αίτια της καταγωγής του ελληνικού ρατσισμού;

Χωρίς καμία μεροληψία, το έγγραφο αυτό δείχνει την υψηλότερη επίσημη σημασία της ελληνική ταυτότητας  και πως συνειδητά έχει παραχθεί.


Αυτό το παράδοξο , τονίζεται ακόμη περισσότερο στους ‘Έλληνες’ από τον πρώτο πρόεδρό τους τον Γιώργη Κουντουριώτη ((1782-1858), ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα της Βαυαρίας, ως βασιλιάς της Ελλάδας και είχε γίνει ο πρώτος  πρόεδρος του ελληνικού κράτους (1823-1826).
Ο Κουντουριώτης προέρχονταν από την περίφημη αλβανική οικογένεια του Ζέρβα που αναμφίβολα η συμβολή της στην ελληνική επανάσταση ήταν μεγάλη.

Το (όνομα) Κουντουριώτης προέρχονταν από ένα από τους προγόνους του που καταγόταν από το χωριό Κούντουρα της Μεγαρίδας.

Ο αδελφός του Λάζαρος  Κουντουριώτης πολέμησε στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ονομάσθηκε «πατέρας του Έθνους».

Ο Γιώργος Κουντουριώτης ήταν ένας Αλβανός που ήξερε μόνο αλβανικά και έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Ελλάδας.

Αυτό δεν είναι τυχαίο, ο αλβανικός χαρακτήρας του ελληνικού κράτους επιβεβαιώνεται και από άλλους ονομαστούς επαναστάτες που έλαβαν μέρος στην Ελληνική Επανάσταση, που ήταν Αρβανίτες και δεν μιλούσαν ελληνικά.


 Μεταξύ αυτών ήταν ο Μάρκος και Κίτσος Τζαβέλας και ο Ανδρέας Μιαούλης, σημειώνει το σκοπιανό δημοσίευμα.


--

               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr