Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Το ΔΝΤ προτρέπει τα Σκόπια να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης
Νοέμβριος 22, 2016. 21: 21

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτεί από την κυβέρνηση των Σκοπίων να εφαρμόσει πολιτικές για την αύξηση του ενεργού εργατικού δυναμικού και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.
Στην τελευταία έκθεσή του για τη χώρα εκτιμά ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα βρίσκεται στο στάδιο της κατάρρευσης.Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές ανισορροπίες που οφείλονται στη γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση των εισφορών.
«Το σημερινό συνταξιοδοτικό σύστημα αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές ανισορροπίες που οφείλονται στη γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση των εισφορών.Το έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστήματος ανήλθε στο 4,5 τοις εκατό του ΑΕΠ και προβλέπεται να διπλασιασθεί μέχρι το 2030, εκτός εάν γίνουν σοβαρές αλλαγές σε αυτό», λέει το ΔΝΤ, σύμφωνα με το σλαβικό δημοσίευμα των Σκοπίων.--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: