«Ο μεγαλο-σερβικός σοβινισμός και η βουλγαρική μειονότητα»

«Ντράγκολιουμπ Ιβάντσοφ: Η Σόφια εγκαταλείπει τις δυτικές περιφέρειες στα χέρια του μεγαλο-σερβικού σοβινισμού», γράφει το δημοσίευμα

Δεκέμβριος 23, 2016. 09:47

Σόφια.
« Η Δημοκρατική Ένωση των Βουλγάρων είναι απογοητευμένη από τoν κυνικό, περιφρονητικό και προσβλητικό τόνο της ομιλίας του Σέρβου υπουργού Εξωτερικών, Ίβιτσα Ντάτσιτς κατά της Κροατίας και της Βουλγαρίας, με την ευκαιρία των ζητημάτων που προκύπτουν  από το άνοιγμα του κεφαλαίου 26, των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ, στο μέρος που αφορά την εκπαίδευση των μειονοτήτων», γράφει το βουλγαρικό πρακτορείο Bgnes. Ο τόνος αυτός – συνεχίζει το δημοσίευμα- δείχνει με σαφήνεια ότι η Σερβία, πέραν του ότι δεν αναφέρεται στα δικαιώματα και τα  συμφέροντα των πολιτών μειονοτικής καταγωγής, δεν υπάρχει και η πολιτική βούληση να εκπληρώσει τα κριτήρια για ένταξη στην ΕΕ, αφού δεν λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των μειονοτήτων ως παράγοντα σχέσεων καλής γειτονίας, ειρήνης και ασφάλειας στα Βαλκάνια.Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ, αποτελούν ιστορική ευκαιρία για τη χώρα να προβεί σε μεταρρυθμίσεις και σε εκσυγχρονισμό και να προσδώσει στη βουλγαρική μειονότητα των ‘δυτικών περιφερειών’ την ευκαιρία να επιβιώσει και να αποκτήσει μια φυσιολογική ζωή και ανάπτυξη.Ως μητέρα χώρα και μέλος της ΕΕ, η Βουλγαρία, έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση και την ευθύνη να παροτρύνει τη Σερβία και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συμμορφωθούν με τους κανόνες, τις αρχές και τις αξίες που θα διασφαλίζουν όχι μόνο την εθνική ταυτότητα, αλλά και την ποιότητα της ζωής των Βουλγάρων στη Σερβία.Η επιμονή στο σεβασμό των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, δεν αποτελεί μια έκφραση «αντι-σερβικού κλίματος στην ΕΕ», όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, αλλά μια εποικοδομητική προσπάθεια για τη λύση των συσσωρευμένων προβλημάτων του παρελθόντος με στόχο τον εκσυγχρονισμό και εξευρωπαϊσμό της ίδιας της Σερβίας προς το συμφέρον όλων των πολιτών και όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει στο άρθρο του ο πρόεδρος της ‘Δημοκρατικής Ένωσης των Βουλγάρων’, Ντραγκολιούμπ Ιβάντσοφ,  από την πόλη Μποσίλεγκραντ της Σερβίας.


--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr