Σκόπια: Το διυλιστήριο ΟΚΤΑ με σύνδεση στη Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει περιφερειακό κέντρο διανομής
Απρίλιος 5, 2017. 08:22

Το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στα Σκόπια θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο ως ένα περιφερειακό κέντρο διανομής. Η τεχνολογία που διαθέτει είναι πολύ παλιά και όπως προκύπτει από τη διοίκηση της ελληνικής εταιρείας ‘Ελληνικά Πετρέλαια’ υπάρχει σχεδιασμός για να ξαναρχίσει την παραγωγή. 
Νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας στο διυλιστήριο των Σκοπίων είναι απαραίτητες για να τεθεί σε λειτουργία ο αγωγός μεταφοράς του προϊόντος από τη Θεσσαλονίκη στα Σκόπια. Ως εκ τούτου, το πετρέλαιο και άλλα προϊόντα πετρελαίου θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς σε γειτονικές χώρες.Αυτό το οποίο αναμένεται, σημειώνει η σλαβική τηλεόραση Sitel στην ηλεκτρονική της σελίδα,   είναι ο τερματισμός της πολιτικής κρίσης στη χώρα, για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση (που θα προκύψει).Οι κυβερνητικές ομάδες εργασίας που εργάζονται σε αυτό το ζήτημα, λόγω της πολιτικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, καθυστερεί την απόφαση.Ο αγωγός ‘Βαρντάρκς’ δεν χρησιμοποιείται από το 2013. Οι σωλήνες καθαρίζονται από τη μεταφορά αργού πετρελαίου και αναμένεται την άδεια εργασίας. Στο διυλιστήριο απασχολούνται σήμερα περίπου 400 άτομα.


Σύμφωνα με τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ομάδα  κάλυπτε το 65 τοις εκατό των αναγκών της τοπικής αγοράς. Η μεγαλύτερη ποσότητα των προϊόντων  πετρελαίου εξάγονται προς τα Σκόπια.
--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr