Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Βουλγαρία: 80 τις εκατό από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ‘φαντάσματα’
Ιούνιος 6, 2017. 21:49

Σόφια.

‘Κανάλια’ από τη βόρεια Ελλάδα έχουν ‘εγκαταστήσει’ εταιρείες στη Βουλγαρία στις οποίες εμπλέκονται δικηγόροι, λογιστές και μεσίτες.
Οι ελληνικές αρχές έχουν αρχίσει ελέγχους σε 70 ελληνικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία για να διαπιστώσουν εάν πράγματι δραστηριοποιούνται  εδώ. 


Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 80 τοις εκατό αυτών των επιχειρήσεων είναι εικονικές. Τα έσοδα τους αποκρύπτονται από το ελληνικό κράτος, θα τα δηλώσουν στη Βουλγαρία, όπου και θα φορολογηθούν.Σκοπός των εταιρειών αυτών είναι να αποφύγουν τους αυξημένους φορολογικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα (29%), ώστε να είναι ανταγωνιστικές προσφέροντας χαμηλότερες τιμές.

 Ο εταιρικός φόρος στη Βουλγαρία είναι 10% και ο φόρος επί των μερισμάτων είναι 5%.Ο έλεγχος που γίνεται σε αυτές τις εταιρείες σχετίζεται με τις ενέργειες των εταιρειών αυτών στη Βουλγαρία, εάν δηλαδή έχουν συνάψει συναλλαγές  στο έδαφός της. Αν δεν εντοπισθούν συναλλαγές, αυτό αυτομάτως δηλώνει ότι έχουν αποκρύψει εισοδήματα για τα οποία δεν πλήρωσαν τους νόμιμους φόρους, σύμφωνα με τους Έλληνες επιθεωρητές οι οποίοι προσθέτουν ότι αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο των ελέγχων.Όπως σημειώνεται, μετά από τον έλεγχο αυτόν που γίνεται σε εταιρείες ‘φαντάσματα’ στη Βουλγαρία, το μέτρο θα εφαρμοσθεί και σε αυτούς που δηλώνουν ως έδρα την Κύπρο.
(epicenter.bg)
--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: