Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Σκόπια: Η αλβανική γλώσσα εφαρμόζεται σε όλο το δημόσιο τομέαΔίγλωσσες στολές, πινακίδες, γραμματόσημα…

Σεπτέμβριος 4, 2017. 18:08

Σκόπια.
 
Συστήνεται οργανισμός για την εφαρμογή της γλώσσας που ομιλείται πάνω από το 20 τοις εκατό των πολιτών (τα αλβανικά) ο οποίος θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.Ο προτεινόμενος νόμος για τη χρήση των γλωσσών θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και αναφέρεται σε όλα τα όργανα του κράτους, τα κεντρικά ιδρύματα, τις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, γραφεία, ιδρύματα, επιτροπές, νομικά πρόσωπα που ασκούν δημόσια εξουσία, τα οποία θα χρησιμοποιούν εκτός από την γλώσσα τη σλαβική με την κυριλλική γραφή και την αλβανική  γλώσσα.Επίσης, η αλβανική γλώσσα θα εφαρμοσθεί στα γραμματόσημα, τα δελτία πληρωμών, στις δημοσιονομικές εκθέσεις, τιμολόγια, εκκαθαριστικά εφορίας και υπεύθυνες δηλώσεις.Τα τραπεζογραμμάτια και τα  κέρματα θα περιέχουν σύμβολα που θα αντιπροσωπεύουν την πολιτιστική κληρονομιά των πολιτών που μιλούν τη σλαβική γλώσσα και θα γράφονται στο κυριλλικό αλφάβητο καθώς και τη γλώσσα και τη γραφή που χρησιμοποιείται από τουλάχιστον 20% των πολιτών, δηλαδή την αλβανική.Οι στολές της αστυνομίας, πυροπροστασίας, υγείας των Σκοπίων, σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου τουλάχιστον το 20% των πολιτών  μιλά την επίσημη ή διαφορετική γλώσσα θα αναγράφονται  στη σλαβική με το κυριλλικό αλφάβητο καθώς και στην στη γλώσσα που ομιλείται από το 20% των πολιτών και το αλφάβητό τους.Στα σύνορα της χώρας και τα αεροδρόμια, θα εφαρμοσθεί ο νόμος των γλωσσών με πινακίδες στη σλαβική γλώσσα και στο κυριλλικό αλφάβητο  και στην γλώσσα που ομιλείται τουλάχιστον από το 20% των πολιτών με το αλφάβητό τους (αλβανικά).
(plusinfo.mk)


--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: