Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Δικαστήριο Στρασβούργου: Παράνομη η δίωξη του Αρχιεπισκόπου Αχρίδας- από το σκοπιανό κράτος

Νοέμβριος 17, 2017. 16:13

Το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι διώξεις κατά του Αρχιεπισκόπου Αχρίδας, Γιοβάν/Ιωάννη Βρανισκόφσκι είναι παράνομες.Το Δικαστήριο με την απόφαση :
 Περίπτωση της Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αχρίδας ( Ελληνο- Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής  της Αχρίδας του Πατριαρχείου  του Πετς) κατά  της Πρώην  Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

[ Η σχετική απόφαση στην αγγλική γλώσσα: CASE OF “ORTHODOX OHRID ARCHDIOCESE (GREEK-ORTHODOX OHRID ARCHDIOCESE OF THE PEĆ PATRIARCHY)” v. THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA]

Οι μακροχρόνιες διώξεις  και φυλακίσεις του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη της Αχρίδας, επιτέλους, από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαρακτηρίσθηκαν ως παράνομες και μη προσήκουσες στη διεθνή νομοθεσία και στα ανθρώπινα δικαιώματα.


Είναι μια απόφαση που δικαιώνει απόλυτα τους αγώνες του Αρχιεπισκόπου και των πιστών της Αρχιεπισκοπής, που τον ακολούθησαν και τον ακολουθούν, στη νόμιμη και δίκαιη πορεία στο σκοπιανό κράτος, το οποίο  την τελευταία δεκαετία κατάτρεξε και εξουθένωσε  τον Ορθόδοξο Ιεράρχη Γιοβάν/ Ιωάνννη.


Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι αναρτημένη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"itemid":["001-178890"]}


-
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr