Σκόπια: «Δεν δίνουμε το όνομα αλλά ‘πατριωτικά’ καλύπτουμε το ‘ΜΚ’ όταν πάμε στην Ελλάδα»…


«Δεν δίνουμε το όνομα, αλλά ‘πατριωτικά’ καλύπτουμε το ΜΚ στις πινακίδες»

 Ιανουάριος 31, 2018. 17:26


Η ένδειξη ‘ΜΚ’ αναγράφεται στις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μας,  με την ευρωπαϊκή σημαία και την σημαία μας,  που είναι μια συνηθισμένη εικόνα στους δρόμους της χώρας μας.Ωστόσο, οι πολίτες μας προσπαθούν να βρουν λύση για την αποφυγή προβλημάτων σε ταξίδι τους στην Ελλάδα και οι περισσότεροι  διαγράφουν ή καλύπτουν την ένδειξη ‘ΜΚ’.


«Δεν θέλω να έχω προβλήματα στα σύνορα και δεν θέλω οι Έλληνες να με κολλήσουν ένα αυτοκόλλητο που μας αναγνωρίζει ως ‘Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας». 

Οπότε πρέπει να το βγάλω», λέει ένας από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτου στην  πινακίδα του οποίου  η ένδειξη ‘ΜΚ’ έχει γδαρθεί  και έχει καλυφθεί με ταινία.


Ερωτηθείς εάν ήξερε ότι με την ενέργειά του αυτή στην πινακίδα θα μπορούσε να του αποδοθεί τιμωρία από την αστυνομία, απαντά με έκπληξη: «Και γιατί η τιμωρία;»


Ερωτηθείς εάν ήταν γνώστης των αποφάσεων του υπουργείου Εσωτερικών,  ότι δεν έχει το δικαίωμα να «διορθώσει» την πινακίδα που του χορηγήθηκε και πως θα μπορούσε να τιμωρηθεί με τις ενέργειες αυτές στα ιδιωτικά οχήματα (‘Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νο 140/2008, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 και 39/16), δήλωσε άγνοια.


Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου, οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων δεν επιτρέπεται να αλλάζουν.


«Οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται σε χώρο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, έτσι ώστε να είναι καλά ορατές και ευανάγνωστες, όχι καταστραμμένες και να μην αποκρύπτονται ή να καλύπτονται», λέει ο νόμος.


«Δεν λάβαμε απάντηση εάν αυτοί οι πολίτες που πηγαίνουν στην Ελλάδα και αποκρύβουν το ‘ΜΚ’ έχουν τιμωρηθεί»(...), σημειώνει το δημοσίευμα.

(Στοιχεία από mkd.mk)


--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr