Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Σκόπια: Πονοκέφαλος η ‘Ιλίντενα Μακεντόνια’ στους Αλβανούς Μάιος 22, 2018. 22:18

Η ονομασία «Δημοκρατία της Ιλιντίτασε ε Μακεντόνισε» (Republika Ilinditase e Maqedonisë στα αλβανικά, της σλαβικής «Republika Ilindenska Makedonja»), έρχεται σε αντίθεση με τη φύση και τους κανόνες της αλβανικής γλώσσας, αξιολογεί η Έδρα Αλβανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στα Σκόπια.


Σύμφωνα με αυτό,  η ‘Ilindeni’ παραδοσιακά ονομάζεται ‘Ilinden’, οπότε από γλωσσική άποψη, η χρήση της λέξης ‘Ilinden’ στην ονομασία δεν πρέπει να παρουσιάζει πρόβλημα.


«Υποθέτουμε ότι αυτή η παραλλαγή γίνεται για μεγαλύτερη συμμετρία στο σλαβικό όνομα και ίσως λόγω προφοράς τους. Αλλά, στην αλβανική ο Σβέτι Ιλίγια- Άγιος Ηλίας (Sveti Ilija) αντιστοιχεί με το Σεν Ελία (Shën Elia), έναν προφήτη του 9ου αιώνα προ Χριστού.


Στη συνέχεια με τους κανόνες του σχηματισμού των λέξεων δεν μπορούμε να σχηματίσουμε το Elia-dita (ημέρα του Ηλία) και στη συνέχεια να προσθέσουμε την κατάληξη – ase  και να γίνει Eliaditase ή όπως παρουσιάσθηκε Ilin-ditase.Στα σλαβικά η έννοια της Ημέρας του Ηλία ακολουθεί το πρότυπο της γλώσσας αυτής, σύμφωνα με ορισμένες θρησκευτικές γιορτές που αποκαλούνται με σύνθεση λέξεων.


Έτσι έχουμε στα σλαβικά τις ονομασίες Velig-den, Duhov-den, Gjurgjov-den δηλαδή, εάν τις μεταφράσουμε κατά λέξη θα είναι:  Μεγάλη Ημέρα, Ημέρα των Ψυχών, Ημέρα του Γεωργίου. 

 Ενώ στα αλβανικά αυτές οι γιορτές αποκαλούνται  ως  Ντίτα ε Μάδε- Μεγάλη Ημέρα, Ντίτα ε Σπιρτράβε- Ημέρα των Ψυχών, Ντίτα ε Γκιέργκιτ- Ημέρα του Γεωργίου.Αλλά, η παράδοσή μας ονομάζει αυτές τις γιορτές ως Πάσχα (Pashkët), Πεντηκοστή (Rrëshaja),  Αγίου Γεωργίου (Shën Gjergji)


Ο προφήτης Ηλίας είναι ισοδύναμος με το Ιλιντένιτ (Ημέρα του Ηλία- (Dita e Ilisë).


«Δηλαδή, θα έπρεπε να ήταν Δημοκρατία της Μακεδονίας του Ίλιντεν- Republika e Maqedonisë Ilindenase, με πρώτη λέξη την Μακεδονία και όχι τον επιθετικό προσδιορισμό γιατί  διαφορετικά στην αλβανική η Δημοκρατία αναφέρεται στην Ίλιντεν και όχι στη Μακεδονία. 

Δηλαδή στα αλβανικά θα ήταν σωστότερο: Δημοκρατία της Μακεδονίας του Ίλιντεν - Republika Maqedonia e Ilindenit, το Ίλιντεν δηλαδή θα έμπαινε ως επεξήγηση.


(Στοιχεία από shenja.tv)

--

               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr