Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν εκατομμύρια δολάρια- μη επιστρεφόμενα- στα Σκόπια
Σεπτέμβριος 8, 2018. 07:23
Σκόπια.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν κεφάλαια ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων στην πΓΔΜ. Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν για τα προγράμματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και για την ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ομάδων στην κοινωνία και την καλύτερη συμβίωση.

«Με τα κεφάλαια αυτά θα βελτιωθεί η πρόσβαση σε κεφάλαια των πολύ μικρών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θα γίνουν εργασίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών και της υποστήριξης που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από τα θεσμικά όργανα, καθώς και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών.

Η επιχορήγηση των 23 εκατομμυρίων δολαρίων θα συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της ικανότητας των κεντρικών και τοπικών κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών  καθώς και στην καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, για προγράμματα που παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση στους πολίτες.

MakFax
--
               


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr