Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

OHE- Αλβανία: Ο Άνθρωπος αποφασίζει για την ταυτότητά του
Δεκέμβριος 21, 2018. 21:56

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων ασχολήθηκε τον Δεκέμβριο με την Αλβανία. 

Εκτιμά  την υιοθέτηση πέρυσι του νόμου για την προστασία των μειονοτήτων και τη νομική αναγνώριση εννέα μειονοτικών ομάδων.

Αυτές είναι: οι Έλληνες, Σλάβο- Μακεδόνες, Αρουμούνιοι, Ρομά, Αιγύπτιοι, Μαυροβούνιοι, Βόσνιοι, Σέρβοι και Βούλγαροι.

Απαιτήθηκαν 25 χρόνια για να γίνει αυτό.

Η Αλβανία προσχώρησε στη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων με νόμο το 1993.

Επίσης, η Επιτροπή αξιολόγησε το νόμο για την κοινωνική στέγαση, τα εθνικά σχέδια για την ένταξη των Ρομά, των Αιγυπτίων, την ισότητα των φύλων και τη στρατηγική για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας.Συστάσεις και ανησυχίες


Τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 2011 δεν έδωσαν σαφή εικόνα της εθνοτικής και θρησκευτικής σύνθεσης του κράτους.


Δεν υπάρχουν δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τις εθνότητες, τις θρησκευτικές πρακτικές και τις ομιλούμενες γλώσσες. Ως εκ τούτου, η αρχή του προσδιορισμού από το ίδιο το άτομο (αυτοπροσδιορισμός) θα πρέπει να τηρείται βάσει του νόμου από το 2020.


Ο άνθρωπος, αυτός ο ίδιος προσδιορίζει τον εαυτό του και όχι όπως τον αποκαλεί ο γείτονάς του ή το κράτος.


Η εφαρμογή της Σύμβασης στην κρατική νομοθεσία


Η Επιτροπή εγείρει ανησυχίες για την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με δικαστικές υποθέσεις όπου επικαλείται η Σύμβαση.


Ως εκ τούτου, το κράτος θα πρέπει να λάβει μέτρα για τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους δικηγόρους, καθώς και αξιωματικούς επιβολής του νόμου να αναγνωρίσουν και να επικαλούνται τη σύμβαση και να είναι σε θέση να την εφαρμόζουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα δικαστήρια πρέπει να εφαρμόζουν τη Σύμβαση κατά των Διακρίσεων.


Εθνικό θεσμικό Πλαίσιο


Η Επιτροπή εκτιμά τη λειτουργία του Διαμεσολαβητή και του Επιτρόπου για την Προστασία από τις Διακρίσεις, αλλά εκφράζει την ανησυχία ότι οι συστάσεις τους  παραμένουν ανεπιτυχείς (ανεφάρμοστες).


Επίσης, υπάρχει έλλειψη πληροφοριών που να  δείχνουν πώς ότι η Κρατική Επιτροπή για τις Μειονότητες συνέβαλε στην εφαρμογή των πολιτικών.


Ως εκ τούτου, συνιστά στο κράτος να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του Επιτρόπου Προστασίας από τις Διακρίσεις και του Διαμεσολαβητή.


Ρητορική Μίσους


Γνωρίζοντας ότι προετοιμάζεται μια νέα νομική δέσμη κατά της δυσφήμισης, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τη συνέχιση της ρητορικής μίσους από δημόσια πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών.


Ως εκ τούτου, απαιτείται από το κράτος να αποστασιοποιηθεί από τη ρατσιστική γλώσσα του μίσους και των διακρίσεων.


Επίσης, τη διερεύνηση και την τιμωρία της ρητορικής μίσους ως ποινικού αδικήματος, ιδίως κατά τις προεκλογικές εκστρατείες.


Ποινικοποίηση ρατσιστικών οργανώσεων


- Η επιτροπή έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη νομοθεσίας για την ποινικοποίηση των ρατσιστικών οργανώσεων και των μελών τους.


Επίσης, λείπουν πληροφορίες για τον αριθμό των ερευνών, των διώξεων και των καταδικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις φυλετικών διακρίσεων.


Ως εκ τούτου το κράτος πρέπει να λάβει μέτρα για να κηρύξει παράνομη και να απαγορεύσουν τις οργανώσεις που υποκινούν φυλετικές διακρίσεις.


Ρομά και Αιγύπτιοι


Η Επιτροπή συνεχίζει να ανησυχεί ότι οι Ρομά και οι Αιγύπτιοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγαση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες.


Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την ένταξη των Ρομά και των Αιγυπτίων.
Ωστόσο, απουσιάζει αντικειμενική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου της.
Το κράτος συνιστάται να ενισχύει τη συλλογή δεδομένων και να προετοιμάζει μια στρατηγική αξιολόγησης πολιτικής.


Η Επιτροπή ανησυχεί για την έλλειψη ενημέρωσης  σχετικά με την κατάσταση των μειονοτικών γυναικών και τον πολλαπλών διακρίσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν.


Η Επιτροπή συνιστά στο Κράτος να λάβει υπόψη τη διάσταση του φύλου των φυλετικών διακρίσεων και να εισαγάγει τις προοπτικές του φύλου σε όλες τις πολιτικές και στρατηγικές. Να παρέχονται επίσης στατιστικά στοιχεία σε αυτό το θέμα.


Ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας


Στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και της ικανότητάς του να προστατεύει τα θύματα φυλετικών διακρίσεων.


Πολιτική Εγγραφή


Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις προσπάθειες εντοπισμού Ρομά και Αιγυπτίων παιδιών που δεν ήταν εγγεγραμμένα προκειμένου να  τους εφοδιάσουν με έγγραφα.


Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την έλλειψη στρατηγικής για την επίλυση του προβλήματος της καταγραφής, ιδίως, όσον αφορά τις οικογένειες που επιστρέφουν, όταν έχουν παραμείνει παράνομα στο εξωτερικό ως μετανάστες ή πρόσφυγες ή άτομα που ζητούν διεθνή προστασία, αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες.


Στέγαση


Πολλά μέλη της μειονότητας των Ρομά και της Αιγύπτου εκδιώχθηκαν βίαια στο πλαίσιο ενός σημαντικού έργου υποδομής. 

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων προστασίας για τα άτομα που εκδιώχθηκαν λόγω του έργου του νέου δακτυλίου.


Η επιτροπή ζητά από το κράτος να λάβει μέτρα ώστε αυτή έξωση να γίνει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


Εμπορία Ανθρώπων


Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων έχει γίνει ιδίως για την αποκατάσταση των θυμάτων.

Η Επιτροπή ανησυχεί για τις γυναίκες και τα παιδιά Ρομά και Αιγυπτίων που εκπροσωπούνται δυσανάλογα μεταξύ των  θυμάτων  εμπορίας ανθρώπων, ειδικά για σεξουαλική εκμετάλλευση, εργασία ή επαιτεία.


Το κράτος πρέπει να κάνει περισσότερα για άμυνα, βοήθεια και αποκατάσταση των θυμάτων και τη σύλληψη και τιμωρία των δραστών της εμπορίας ανθρώπων, σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες.


Οι αιτούντες άσυλο


Η Επιτροπή σημειώνει την έλλειψη πληροφοριών για τη χορήγηση ασύλου, παρά την λήψη στατιστικών στοιχείων, ανάλογα με την εθνικότητα, για τα άτομα που φθάνουν στα σύνορα ή για τους αιτούντες άσυλο.


Επίσης, λείπουν οι πληροφορίες για νομική και ανθρωπιστική βοήθεια.(Αναδημοσίευση από την  αλβανική BalkanWeb, άρθρου της Deutsche Welle)


--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr