Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Σκόπια: Τα διαβατήρια θα σφραγίζονται με το νέο όνομα μέχρι να αντικατασταθούνΦεβρουάριος 15, 2019. 16:25


Σφραγίδα με το νέο όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, άρχισε να μπαίνει στα διαβατήρια κατά την είσοδο και την έξοδο στα σημεία διέλευσης των συνόρων, σύμφωνα με την εφαρμογή των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών, σημειώνει η ‘Νόβα’ των Σκοπίων.


Το μέτρο αυτό, το οποίο αποτελεί μέρος του σχεδίου της Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία των Πρεσπών, άρχισε να εφαρμόζεται από χθες.


Το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την απόφαση της Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και δραστηριότητες για την εφαρμογή της απόφασης κατά τη μεταβατική περίοδο έως τη δημιουργία  των τεχνικών προϋποθέσεων για την έκδοση νέων ταξιδιωτικών εγγράφων.


Η αντικατάσταση των ταξιδιωτικών εγγράφων με το νέο όνομα του κράτους θα επιβαρύνει τους πολίτες.


Το υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να ξεκινήσει αμέσως τη διαδικασία για την προμήθεια νέων ταξιδιωτικών εγγράφων.


Τα παλαιά έγγραφα παραμένουν σε ισχύ μέχρι την εκπνοή της ημερομηνίας που καθορίζεται  από τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι πενταετής.


Αυτό σημαίνει ότι  κάθε πολίτης στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας κατά την αλλαγή του διαβατηρίου θα λάβει το καινούργιο και θα πληρώσει την κανονική τιμή για την αντικατάστασή των ταξιδιωτικών εγγράφων.


--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr