Έλληνες και Ιταλοί επενδυτές εγκαταλείπουν την ΑλβανίαΙούνιος 5, 2019. 08:50

Τίρανα.

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές κλείνουν τις δραστηριότητες τους και εγκαταλείπουν την Αλβανία. Αυτοί είναι κατά κύριο λόγο από τις δύο γειτονικές χώρες, την Ελλάδα και την Ιταλία, γράφει το αλβανικό δημοσίευμα.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Instat, κατά τη διάρκεια του 2018, 141 επιχειρήσεις έκλεισαν τις δραστηριότητές τους στη χώρα μας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ προστέθηκαν επενδυτές από άλλες χώρες. 

Οι ξένες επιχειρήσεις απασχολούν κυρίως 1-4 εργαζόμενους και δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα του εμπορίου.


Συνολικά στη χώρα μας το 2018  καταγράφηκαν  6.259 επιχειρήσεις που ανήκουν σε επενδυτές του εξωτερικού, από τις οποίες οι 4.056 ανήκουν  κυρίως σε Έλληνες και Ιταλούς.


Ωστόσο, παρά την κατάρρευση των επιχειρήσεων από την ΕΕ, σημειώνεται αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων από άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τουρκία- αραβικές χώρες).


Στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αλβανία θεωρείται προβληματική χώρα, όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την επιβολή του νόμου σε σχέση με την ιδιοκτησία και την αστάθεια στις δημοσιονομικές πολιτικές.


Είναι γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία είναι ιταλικής ή ελληνικής καταγωγής και αντιπροσωπεύουν το 52,8% του συνόλου των ξένων κοινών επιχειρήσεων.


Οι επενδύσεις αυτές συγκεντρώνονται κυρίως στις περιφέρειες των Τιράνων και του Δυρραχίου.


Σημειώνεται ότι πάνω από 50 εργαζόμενους έχει μόνο το 1,2% των επιχειρήσεων και παραμένουν αμετάβλητες επί χρόνια, στοιχείο που δείχνει ότι η οικονομική ανάπτυξη παραμένει δύσκολη και  κινείται στα ίδια πρότυπα.


Επίσης, ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων παραμένει εμπορικός και όχι παραγωγικός, ένα στοιχείο που δηλώνει ότι η αύξηση των μισθών ή ο αριθμός των εργαζομένων παραμένει σταθερός.

Oranews.al


--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr