Η Βουλγαρία θα αγοράσει 150 νέα οχήματα μάχης



Ιούλιος 23, 2019. 08:17

Σόφια.

Το υπουργείο Άμυνας απέστειλε προσκλήσεις για προσφορές στις εταιρείες ARTEC GmbH(Γερμανία), Patria (Φινλανδία)  Group NEXTER (Γαλλία) και στην General Dynamics Land System (Ελβετία) προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος για την αγορά οχημάτων μάχης.

Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας ο υπουργός Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ ενέκρινε το αίτημα για την ανανέωση των οχημάτων μάχης του βουλγαρικού στρατού και την αποστολή προτάσεων στις επιλεγμένες εταιρείες, ώστε να απαντήσουν την προσφορά τους μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.


Η συνολική αγορά για τον βουλγαρικό στρατό καθορίζεται σε 1,464 δισεκατομμύρια λέβα για την αγορά 150 οχημάτων μάχης, συστημάτων και πρόσθετου εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού.


trud.bg


--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr