Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

Σκόπια: Η κυβέρνηση θα αγοράσει εγκαταστάσεις για την αποστολή στην έδρα του ΝΑΤΟΑύγουστος 27, 2019. 20:25

Σκόπια.

 Η κυβέρνηση εξέτασε και ενέκρινε την πρόταση του υπουργείου Εξωτερικών για  τον χώρο διαμονής της αποστολής της Βόρειας Μακεδονίας στη έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες με τη διαδικασία  της αγοράς.


Σύμφωνα με τις αποφάσεις, η κυβέρνηση ανέθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2019, με κεφάλαια ύψους 3.116.000 ευρώ από τα οποία τα 2.316.000 ευρώ θα διατεθούν ως εφάπαξ πληρωμή προς το ΝΑΤΟ για την αγορά  των χώρων  που θα διαμένει η αποστολή της Βόρειας Μακεδονίας στο  ΝΑΤΟ.


Η κυβέρνηση υποχρέωσε, επίσης, το υπουργείο Οικονομικών να λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων της χώρας, που συμμετέχουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, η οποία θα αποκτήσει χώρο γραφείων στην έδρα της Συμμαχίας.


Στη σύνοδο αυτή, το υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε ότι υποβλήθηκε πρόταση για υποψηφιότητα της χώρας να φιλοξενήσει το ΝΑΤΟ- τη διάσκεψη για πληροφορίες και επικοινωνίες το 2020,  ως μία από τις  μεγαλύτερες  ετήσιες εκδηλώσεις  του ΝΑΤΟ.


Εάν το συνέδριο οργανωθεί στη Βόρεια Μακεδονία το 2020, όπως δήλωσε η κυβέρνηση, τότε, παρά το γεγονός ότι χρηματοδοτείται από το ΝΑΤΟ,  θα αποτελέσει επίσης σημαντική συμβολή στη στρατηγική επικοινωνία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της χώρας μας, όπως σημειώνει το σλαβικό δημοσίευμα.


makfax.com.mk               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr