Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει τη συνάντηση «Balkan Bridges -2019»


Σεπτέμβριος 4, 2019, 18:27


Σόφια.


Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου 2019, η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει την πολυεθνική υποβοηθούμενη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διοίκηση και εκπαίδευση προσωπικού «Balkan Bridges -2019», όπως αναφέρθηκε από το υπουργείο Άμυνας.

 
Διεξάγεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Αρχηγών Άμυνας/ Αρχηγών Γενικών Επιτελείων των Βαλκανικών Κρατών για την ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή.


Στόχος είναι να ενισχυθεί η προετοιμασία και η διαλειτουργικότητα σε πολυεθνική μορφή, να βελτιωθούν οι κοινές δυνατότητες για την κατάλληλη ανταπόκριση σε κάθε κίνδυνο στην περιοχή, ώστε να βελτιωθεί αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη.


Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στην ομαδική εργασία, τη συνεργασία και το συντονισμό σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Θα χρησιμοποιηθεί το δίκτυο SEEETN χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στις οποίες η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι ηγετική χώρα. 

Σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της άσκησης θα διαδραματίσει το Κοινό Κέντρο Εκπαίδευσης Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Μπιντιγκόσι της Πολωνίας και το Κέντρο Έρευνας, Αντιμετώπισης Κρίσεων και Καταστροφών του ΝΑΤΟ.24chasa.bg

--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr