Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Σκόπια: Ο «Χάρτης της Μακεδονικής Γλώσσας»Δεκέμβριος 3, 2019. 17:54

Σκόπια.

Εγκρίθηκε σήμερα από την Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών της Βόρειας Μακεδονίας (MANU), στη σημερινή της συνεδρία ο ‘χάρτης της μακεδονικής γλώσσας’, ο οποίος περιγράφει τα επιστημονικά αναγνωρισμένα γεγονότα σχετικά με τη σλαβική γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας καθώς και το ρόλο της Ακαδημίας στη μελέτη και επιβεβαίωση της γλώσσας αυτής τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Ο χάρτης, σύμφωνα με την Ακαδημία, ενισχύει την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης και επιστημονικής έρευνας  της σλαβομακεδονικής γλώσσας και των διαλέκτων της με γνώμονα τις αυστηρές επιστημονικές αρχές.


 «Με τον τρόπο αυτόν η Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της για καλύτερη προστασία της μακεδονικής γλώσσας ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να διαδραματίσει τον ρόλο της,  ως σημαντικός παράγοντας στην κοινωνική και πολιτιστική ένταξη της χώρας. Αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο μέσω συστηματικής και συντονισμένης επιστημονικής μελέτης και επεξεργασίας της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές (στις γειτονικές χώρες) επίπεδο», σημειώνει η Manu.


ΜΜΕ Σκοπίων


--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr