Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020

Αλβανία: Βουλευτές των μειονοτήτων, Ελλήνων και Σλάβων, ζητούν άμεση συνεδρίαση της ολομέλειαςΙανουάριος 28, 2020. 17:53

Τίρανα/Σκόπια

Βουλευτές στο αλβανικό κοινοβούλιο, εκπρόσωποι της ελληνικής και της σλαβομακεδονικής μειονότητας στην Αλβανία, ζήτησαν από τον Πρόεδρο της νομοθετικής εξουσίας, Γκραμόζ Ρούτσι, να καλέσει τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα σε Σύνοδο Ολομέλειας και να εξηγήσει «γιατί καθυστερεί την έγκριση των κανονισμών για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Αλβανίας», όπως σημειώνει το κρατικό πρακτορείο των Σκοπίων.Στις 13 Οκτωβρίου 2017 το αλβανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο 96/2017 «για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Αλβανίας», που θα κάλυπτε το νομικό κενό όσον αφορά τη μεταχείριση των μειονοτήτων στην Αλβανία και την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης στην ΕΕ. . 


Οι τελευταίες διατάξεις του νόμου (άρθρο 23) απαιτούν από την κυβέρνηση «να εκδώσει νομοθετικές πράξεις δυνάμει της παρούσας Πράξης εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του»


Ο νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9 Νοεμβρίου 2017 και τέθηκε σε ισχύ στις 24 του ίδιου μήνα. Έτσι, ο νόμος υποχρέωνε την κυβέρνηση να περάσει όλα τα καταστατικά σε έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του, συγκεκριμένα πριν από τις 24 Μαΐου 2018, αναφέρεται στην επιστολή που παραδόθηκε στον Ρούτσι.


Προσθέτει,  ότι παρόλο που έχουν περάσει δύο χρόνια από την ψήφιση του νόμου «περίπου το 46% των κανονισμών δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί και αυτός ο νόμος δεν έχει ουσιαστικά εφαρμοστεί».


Οι βουλευτές, εξ ονόματος των μειονοτήτων που αντιπροσωπεύουν, υπενθυμίζουν ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων είναι ένα από τα πέντε βασικά κριτήρια που έχει θέσει η ΕΕ, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης, στην Αλβανία.


«Το θέμα αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα τις μειονότητες στη χώρα μας αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στην έκθεσή της για την Αλβανία το 2019 αναφέρει ότι ‘η Αλβανία πρέπει να θεσπίσει κανονισμούς, να θεσπίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς και να αναθεωρήσει την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τα μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της εφαρμογής όλων των αρχών και δικαιωμάτων που ορίζει ο νόμος για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων’, σημειώνονται χαρακτηριστικά στην αίτηση.


Επισημαίνεται ότι, ελλείψει αυτών των διατάξεων που είναι απαραίτητες για την ισχύ του νόμου, οι προοπτικές για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας με την ΕΕ τον Μάρτιο του 2020 είναι χαμηλές. ΜΙΑ- Медиумска информативна агенција


--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr