Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ζούνε 260 χιλιάδες Αλβανοί στην Ελβετία;Φεβρουάριος 27, 2020. 21:26

Στατιστικά στοιχεία των αλβανόφωνων στην Ελβετία παρουσιάζει αλβανική ιστοσελίδα της χώρας αυτής.Η ιστοσελίδα albinfo.ch, παρουσιάζει μια σχετική αύξηση  της αλβανικής γλώσσας βάσει στατιστικών στοιχείων της Ελβετίας.


Σημειώνει ότι ενώ κατά το 2010 η αλβανική, μεταξύ των μη εντόπιων γλωσσών, ομιλείτο από  το 2,7% των κατοίκων,  το 2018 αυξήθηκε στο 3,1%.


Βάσει των τελευταίων στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, μιλούν τα αλβανικά στην Ελβετία 259.891 άτομα.


Τα στατιστικά στοιχεία όμως αυτών που αυτοπροσδιορίζονται  ως Αλβανοί  (εξ Αλβανίας) είναι διαφορετικά, γιατί όπως αναφέρεται, οι Ελβετοί καταγράφουν την χώρα προέλευσής τους και όχι την εθνικότητά τους.


«Έτσι έχουμε Αλβανούς Κοσοβάρους, Αλβανούς από τη Βόρεια Μακεδονία, Αλβανούς από τη Σερβία κλπ.».


Όσον αφορά τις γηγενείς γλώσσες τα τελευταία  στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Γραφείο, το 62,8% του ελβετικού πληθυσμού μιλάει γερμανικά ή «schweizerdeutsch» (ελβετο-γερμανική διάλεκτος), 22,9 % γαλλικά, 8,2 % ιταλικά και 0,5 τοις εκατό ρετρό γερμανικά.

Αυτές είναι οι τέσσερις αυτόχθονες γηγενείς γλώσσες στην Ελβετία. 


--