Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Τα Σκόπια περιορίζουν τις εξαγωγές σίτου και αλεύρων


Φωτό από το δημοσίευμα


Απρίλιος 4, 2020. 09:19


Σκόπια.


Στη διάρκεια της χθεσινής διάσκεψης της κυβέρνησης αποφασίστηκε ο περιορισμός της εξαγωγής σίτου, σικάλεως και αλεύρων στο 70% της ποσότητας που παράχθηκε κατά το προηγούμενο έτος και το 30 τοις εκατό θα παραμείνει για τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εξαγωγείς αλεύρων, σίτου και σίκαλης,  είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στο υπουργείο Οικονομίας, πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας, αποδείξεις (τιμολόγια) για το σύνολο της ποσότητας που διέθεταν και την ποσότητα που διατέθηκε στην εγχώρια αγορά αλεύρου και σίκαλης.


Το μέτρο εφαρμόζεται για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.


--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr