Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

Η Ελλάδα εντάσσει τη Χιμάρα στο Ψήφισμα. Προϋπόθεση για την Αλβανία στην ΕΕGazeta Tema

Pronate e minoritetit dhe kufiri detar, kuste për t’u bërë anëtar i BE…