Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

CIA to 1978 για ελληνική μειονότητα Αλβανίαςabcnews.alNëse ka një të vërtetë që e njohin të gjithë, jo vetëm shqiptarët, por edhe të huajt, padyshim edhe grekët, është ajo që thotë se minoriteti grek në Shqipëri, të paktën qysh nga koha e komunizmit, është trajtuar me kujdes dhe njëlloj si popullsia shqiptare.