Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

Ξέπλυμα χρήματος: η Αλβανία ξεκινά επαλήθευση ύποπτων λογαριασμών σε 82 χώρες

Αύγουστος 7, 2020. 21:29

Τίρανα.

Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής φέτος αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω. 


Ο νόμος για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, επιτρέπει στην Αλβανία να λαμβάνει πληροφορίες από 82 χώρες σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς Αλβανών και αλλοδαπών. 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, η οποία θα ανταλλάξει πληροφορίες με τις διοικήσεις των αντίστοιχων κρατών.

Η απόφαση έχει ήδη δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα, μέρος της οποίας είναι ο κατάλογος των χωρών με τις οποίες θα συνεργαστεί η Αλβανία.

Σύμφωνα με τον νόμο, όλες οι τράπεζες πρέπει να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές έως τις 30 Μαΐου κάθε έτους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που κατέχουν όλοι οι αλλοδαποί υπήκοοι που διαμένουν στις χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία. 

Ακολουθώντας αυτό το βήμα η Διεύθυνση Φορολογίας αναφέρει αυτόματα αυτές τις πληροφορίες στον ομόλογό της της χώρας στην οποία κατοικεί ο κάτοχος του λογαριασμού.

Συγκεκριμένα, εάν ένας Βρετανός πολίτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα μας, έως τις 30 Μαΐου κάθε έτους, η εντόπια αρχή της χώρας διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στις φορολογικές αρχές στη Μεγάλη Βρετανία. Και το αντίθετο θα συμβεί με τους λογαριασμούς Αλβανών στο εξωτερικό.

Όλοι οι Αλβανοί πολίτες, που έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς από παράνομες πηγές στις τραπεζικά ιδρύματα αυτών των 82 χωρών, δεν μπορούν πλέον να τους κρύψουν, καθώς θα εκτίθενται στις φορολογικές αρχές της Αλβανίας.

 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η νομική πρωτοβουλία έχει ακριβώς αυτό ως σκοπό «να επαληθεύσει την πληρωμή των φόρων, τα κέρδη από την πώληση ακινήτων, τα έσοδα από ενοίκια ή τη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό».

shqiptarja.com

--

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr