Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020

Αίγυπτος: Το Κοινοβούλιο παρέπεμψε την αιγυπτο-ελληνική συμφωνία στις μικτές επιτροπές

Αύγουστος 17, 2020. 23:13

 

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίο,  Δρ.  Αλί Αμπντέλ Αάλ, στη σύνοδο  της ολομέλειας του Συμβουλίου σήμεραπαρέπεμψε το Προεδρικό Ψήφισμα αριθ. 444 του 2020 σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον ορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπεγράφη στο Κάιρο στις 6 Αυγούστου 2020, σε μεικτή επιτροπή που αποτελείται από την  Επιτροπή Συνταγματικών και Νομοθετικών Θεμάτων και τα γραφεία των επιτροπών: Εξωτερικών  Σχέσεων, Οικονομικών Υποθέσεων, Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας.


Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Συνταγματικών και Νομοθετικών Θεμάτων ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή της σήμερα το πρωί, τη Δευτέρα, την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, προτού την παραπέμψει στη σύνοδο ολομέλειας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την παραπομπή της στην αρμόδια επιτροπή.

Όταν η επιτροπή επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε συνταγματική ή νομική παραβίαση στη συμφωνία και ότι η έγκριση είναι στη βούληση του κοινοβουλίου.

 

Μερική οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων


Το επεξηγηματικό σημείωμα ανέφερε ότι η συμφωνία θεσπίζει μερική οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο μερών και ότι η οριοθέτηση αυτών των ορίων θα ολοκληρωθεί, όταν απαιτείται, μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο μερών μετά το σημείο «Α» και το σημείο «Ε» σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η επεξηγηματική σημείωση έδειξε ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία, η μερική γραμμή προσδιορισμού μεταξύ της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης καθενός από τα δύο μέρη καθορίζεται από τα σημεία «A East» προς την E West, σύμφωνα με τον κατάλογο των γεωγραφικών συντεταγμένων που επισυνάπτονται στην παρούσα συμφωνία, προσάρτημα 1.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο, η τροποποίηση των γεωγραφικών συντεταγμένων του σημείου "Α" προς την ανατολική κατεύθυνση και του σημείου "Ε" προς τη δύση θα γίνεται σύμφωνα με κοινή απόφαση μεταξύ των δύο μερών, σε περίπτωση  ενός μελλοντικού προσδιορισμού της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με άλλες ενδιαφερόμενες γειτονικές χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση περιορίζεται στην επέκταση του σημείου  "Α"  που είναι ανατολικά και του "Ε"  που είναι δυτικά.


Το επεξηγηματικό μνημόνιο ορίζει ότι στην περίπτωση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων υδρογονανθράκων, που εκτείνονται από την αποκλειστική οικονομική ζώνη ενός από τα μέρη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του άλλου μέρους, και τα δύο μέρη πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν συμφωνία σχετικά με τα πρότυπα εκμετάλλευσης αυτών των πόρων και σύμφωνα πάντοτε με τη συμφωνία. Επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της θα γίνεται μέσω διπλωματικών οδών.

 

Ahram

--

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr