Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Από τοφωτογραφικό αφιέρωμα της εφημερίδας ‘Σαμπάχ’