Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Χωρίς όνομα» η …γλώσσα των Σκοπίων

 Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:  Δεν αναγνωρίζεται  η λεγόμενη "μακεδονική" γλώσσα.


Απρίλιος 6, 2011.

Ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο περάσανε στα ψιλά στα μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων, είναι η απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνήλθε στις 4 Απριλίου 2011 και αποφάσισε ότι η …ονομασία της γλώσσας του σκοπιανού κράτους είναι η «επίσημη γλώσσα του κράτους της πΓΔΜ», χωρίς να αναφέρεται κάποια ιδιαίτερη ονομασία.


Σε ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει την, εκ νέου, άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της πΓΔΜ στην ΕΕ και εκφράζει τη λύπη του ότι δεν έχουν εισακουσθεί οι προηγούμενες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι βουλευτές, εξάλλου,  διαμαρτυρήθηκαν με το ανεπίλυτο της ονομασίας που εμποδίζει την ένταξη της πΓΔΜ στην ΕΕ. Τόνισαν, για άλλη μια φορά, ότι «οι δύο πλευρές πρέπει να επιλύσουν τα διμερή προβλήματα με πνεύμα καλής γειτονίας, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ψήφισμα απαιτεί, επίσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ να προβεί στη σύνταξη ενός μηχανισμού διαιτησίας που θα επιτρέπει την επίλυση διμερών προβλημάτων μεταξύ των υποψηφίων μελών  και των κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.


Ο Ευρωπαίος Επίτροπος της διεύρυνσης καλείται να συνδράμει στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το θέμα της ονομασίας και να προτείνει μέτρα πολιτικής με πλήρη σεβασμό των διαδικασιών για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον ΟΗΕ.

«Η εξεύρεση λύσης στη διαφορά», σύμφωνα με το κείμενο του ψηφίσματος, «αποτελεί δοκιμή της εξωτερικής πολιτικής ΕΕ, βάσει της  συνθήκης της Λισαβόνας καθώς και την ικανότητα της Ένωσης για την επίλυση διεθνών διαφορών στα σύνορά της».

Στο ψήφισμα συμπεριλαμβάνεται και η ονομασία της γλώσσας των Σκοπίων που καθορίζεται ως «επίσημη γλώσσα του κράτους της πΓΔΜ» και αποφεύγεται οποιαδήποτε άλλη ονομασία, ή  δεν χρησιμοποιείται καθόλου το επίθετο ‘μακεδονική’, ‘σλαβομακεδονική’ ή «γλώσσα της μακεδονικής ή σλαβομακεδονικής κυβέρνησης».

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές είχαν υποβάλει αρκετές τροπολογίες στις οποίες απαιτούν την εξάλειψη του επιθέτου «μακεδονικός/ή» και αναμένεται, αύριο,  η τελική έγκριση του ψηφίσματος.

Μόνο ο βρετανός ευρωβουλευτής  Charles Tannock απαίτησε στην τροποποίηση να χρησιμοποιείται  όρος «μακεδονική»  στη γλώσσα στων Σκοπίων αντί του όρου «επίσημη γλώσσα της πΓΔΜ».


--
Τίτλος: «Официјален, наместо македонски јазик»
Δημοσίευση: Дневник, 6.4.2011. 12:52