Βουλγαρία: Η Ελλάδα η πρώτη χώρα προτίμησης των νέων


Ιούνιος 2, 2011.

Πρώτη προτίμηση των νέων της Βουλγαρίας για μετανάστευση είναι η Ελλάδα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα σχετικής έρευνας που τέθηκε η ερώτηση  «σε ποια θα ήθελαν να μεταναστεύσουν»,  με κριτήρια την άνετη διαβίωση τους, ως προς την νοοτροπία, τον πολιτισμό, τις κλιματικές συνθήκες  που επικρατούν κλπ.

Η έρευνα η οποία είναι λεπτομερής,  άρχισε από τον  Ιανουάριο του 2010-  και τελείωσε το Μάιο του 2011.

Χώρες προτίμησης για διαμονή:Ελλάδα 31%
Ισπανία 23%
πΓΔΜ 20%
Ιταλία 20%
 Γερμανία 19%
Σερβία 17%
 Ρωσια 17%
Αγγλία 15%
 Τουρκία 15%
 Γαλλία 9%.

Εντούτοις, αξιόπιστες χώρες στις οποίες θα μπορούσαν να αναγνωριστούν τα πτυχία τους και να σταδιοδρομήσουν, πρώτη χώρα είναι η Γερμανία 44%, η Αγγλία 28%, Ισπανία και Ελλάδα 6%, ΗΠΑ 4% και Ιταλία 4%.
Από το σύνολο των νέων ανθρώπων στη Βουλγαρία διάθεση για μετανάστευση έδειξε το 46% .

Κύριος λόγος μετανάστευσης αποτελεί  η ανεργία που είναι σε ποσοστό 27% και η φτώχια που ανέρχεται στο 17 %  του συνολικού πληθυσμού.
Η μελέτη έγινε από την ομάδα « Νεολαία Μόνιτορ»- στα πλαίσια της  «δημιουργίας μια σειρά πληροφοριών και μεθοδολογιών για την παρακολούθηση της προόδου των νέων στη Βουλγαρία και το ρόλο τους στην Κοινωνία».

--
Πηγή: СЕГА , 1.6.2011