Κυριακή 8 Απριλίου 2012

Βουλγαρία: Κυκλοφορούν 2.000 κλεμμένα αυτοκίνητα!Απρίλιος 8, 2012.
Σόφια.
Τουλάχιστον 2.000 καλόπιστοι αγοραστές οδηγούν κλεμμένα αυτοκίνητα χωρίς να το γνωρίζουν.


Τα αυτοκίνητα είναι δηλωμένα ως κλεμμένα κυρίως στην Ιταλία, από την οποία έχουν εισαχθεί στη χώρα μας πριν από το 2010 κανονικά και έχουν αλλάξει, ήδη, αρκετούς ιδιοκτήτες.

Τα αυτοκίνητα ήταν εύκολα τότε να εισαχθούν στη Βουλγαρία, λόγω του ότι η χώρα μας δεν ήταν τότε μέρος του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, ώστε να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με χαμένα αυτοκίνητα, όπως γράφει η εφημερίδα ‘Μόνιτορ’, η οποία επικαλείται πληροφορίες από την βουλγαρική τροχαία.

Σημειώνεται ότι  από το 2011 που η Βουλγαρία εισήχθη στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, έχουν εντοπιστεί πολλά οχήματα τα οποία ήρθαν στη χώρα και ήταν κλεμμένα από άλλα κράτη.

Με την γνωστοποίηση και την καταγραφή του αριθμού πλαισίου και του αριθμού του κινητήρα υπάρχει τώρα η δυνατότητα εντοπισμού των κλεμμένων αυτοκινήτων στη διαδικασία της ταξινόμησης, γράφει το βουλγαρικό ‘Κρος’.

--