Τουρκία: Ενδιαφέρον της Ελλάδας για το ζήτημα της ‘Βαριοπούλας’Απρίλιος 15, 2012.

Στο δημοσίευμα  της  ελληνικής εφημερίδας  ‘Το Παρόν’  αναφέρονται  τα τουρκικά ΜΜΕ, όπου έγκυροι νομικοί κύκλοι προτρέπουν την Ελλάδα να συμπεριληφθεί  στους ισχυρισμούς του κατηγορητηρίου,  για την υπόθεση της ‘Βαριοπούλας’.


Το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρεται στη αναφορά της εφημερίδας Παρόν,  που  σύμφωνα με νομικούς κύκλους  θα πρέπει  να ληφθεί, το στρατιωτικό σχέδιο της 'Βαριοπούλας΄ ως επέμβαση κατά της Ελλάδας.

Οι αναλυτές  λένε στην εφημερίδα ότι το σχέδιο της Βαριοπούλας απέβλεπε στην προσβολή και την αξιοπρέπεια  της γειτονικής χώρας που εγκληματικές ενέργειες  των Τούρκων απέβλεπαν να προξενήσουν  ζημία και ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να γίνει γνωστό στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για τον κίνδυνο που διέτρεχε  μια χώρα- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

--