Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Οι Κούρδοι της Συρίας κατέλαβαν τις υδροφόρες περιοχές με τη βοήθεια των Αμερικανών
«Το PYD με την υποστήριξη των ΗΠΑ κατέλαβε το νερό της Συρίας»Ιούνιος 14, 2017. 21:33

Οι Κούρδοι της Συρίας  (PYD/YPG) έχουν  καταλάβει το 23 τοις εκατό των εδαφών της Συρίας και μεταξύ αυτών είναι τα τρία μεγαλύτερα φράγματα. Αυτό επιτεύχθηκε  με την στρατιωτική υποστήριξη των Αμερικανών, γράφει τούρκικο δημοσίευμα.
Τα φράγματα στον Ευφράτη ποταμό μπορούν να καλύψουν τις περισσότερες ανάγκες ηλεκτρισμού και άρδευσης στη χώρα.


Οι Κούρδοι έχουν καταλάβει περίπου 39.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη Συρία από μια  περιοχή που υπολογίζεται σε 185 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα.Το PYD  έχει καταλάβει 23% της χώρας και ελέγχει τα φράγματα Τασρίν, ανατολικά του Χαλεπίου,  το Τάμπκα και το Μπαάς στο δυτικό μέρος της Ράκα.Η Παγκόσμια Τράπεζα και το υπουργείο Άρδευσης της Συρίας χαρακτηρίζουν αυτές τις περιοχές με τα τρία μεγάλα φράγματα,  ως πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και περιοχές  παραγωγής γεωργικών προϊόντων στη χώρα.Με τη λογική αυτή το 60 τοις εκατό της γεωργικής γης που υπολογίζεται στις 30 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του PYD.Επιπλέον, η οργάνωση έχει την κυριαρχία στο 9,4% της αρδεύσιμης γεωργικής γης στη Συρία. Ενώ το 80%  των περιοχών που αρδεύονται έχει υποστεί ζημίες από το PYD, σημειώνει το τούρκικο δημοσίευμα.
(dunyabulteni.net)
--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr