Στενά Βοσπόρου- Σύμβαση Μοντρέ
Η Σύμβαση που υπεγράφη στο Μοντρέ της Γαλλίας στις 11 Δεκεμβρίου 1936, ορίζει τη διέλευση των εμπορικών και πολεμικών  πλοίων στον  Εύξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα).


 Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: