Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Αλβανία: Πληθυσμός 2,8 εκατομμύρια με 611 θρησκευτικές ομάδεςΙούλιος 8, 2020. 22:54

Η Αλβανία, μια χώρα που χαρακτηρίζεται από τη θρησκευτική ανοχή, έχει ανοίξει τις πόρτες της σε 611 θρησκευτικές ομάδες, μεταξύ αυτών 248 ιδρύματα, 323 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 40 Κέντρα που σχετίζονται με την πίστη.


Τα δεδομένα που ελήφθησαν από την Κρατική Επιτροπή για την Καταχώριση Θρησκευτικών Οργανώσεων και έχουν δημοσιευτεί στην έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών του 2019 σχετικά με τις θρησκευτικές ελευθερίες στη χώρα.


Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 10 χρόνια. 
Το 2010 η κρατική επιτροπή για τις θρησκείες ανέφερε περίπου 230 ομάδες, οργανισμούς, ιδρύματα και θρησκευτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα. 


Η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι από τα 3,1 εκατομμύρια άτομα στην Αλβανία, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι αποτελούν το 57% του πληθυσμού, οι Καθολικοί 10 τοις εκατό, οι Ορθόδοξοι περίπου 7 τοις εκατό και οι Μπεκτασί το 2 τοις εκατό. Περίπου το 20% αρνήθηκε να απαντήσει σχετικά με τη θρησκευτική τους σχέση, σύμφωνα με την έκθεση DASH του 2019.


Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων ρυθμίζονται από ειδικές συμφωνίες που αποκτούν νομική αξία αφού επικυρωθεί από το Αλβανικό Κοινοβούλιο.


 Η πρώτη συμφωνία του αλβανικού κράτους με μια θρησκευτική κοινότητα ήταν ότι «Μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της Αγίας Έδρας», η οποία άνοιξε το δρόμο για άλλες ανάλογες συμφωνίες.


Στη συνέχεια, το αλβανικό κράτος συνήψε συμφωνία το 2009 για τη ρύθμιση των αμοιβαίων σχέσεων με τρεις άλλες κοινότητες: τη Μουσουλμανική Κοινότητα της Αλβανίας (KMSH), την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και το Παγκόσμιο Αρχηγείο Bektashi (KBB), και στη συνέχεια το 2011 ολοκληρώνει τη συμφωνία με την Ευαγγελική Αδελφότητα της Αλβανίας. 


Είναι αυτή η τελευταία συμφωνία που ρίχνει επίσης φως στον οικονομικό έλεγχο αυτών των θρησκευτικών ομάδων. Ορίζει ότι οι θρησκευτικές κοινότητες και τα νομικά τους πρόσωπα απαλλάσσονται από όλους τους τύπους φόρων, αρκεί η δραστηριότητά τους να μην είναι επικερδής.


Για δραστηριότητες θεσμικού χαρακτήρα, όπως: λατρευτική πρακτική, ηγεσία και διοίκηση της κοινότητας, θρησκευτικές, ανθρωπιστικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες, σχηματισμός κληρικών, διδακτική θεολογία και θρησκευτικές επιστήμες, οι κοινότητες και τα νομικά πρόσωπα που ιδρύθηκαν από αυτές δεν υποχρεούνται στη τήρηση λογιστικού μητρώου και υπόκεινται στα διοικητικά πρότυπα που προβλέπονται στις νομικές και υπο-νομικές πράξεις που ισχύουν για αυτό το ζήτημα.

 Κατά συνέπεια, για τέτοιες δραστηριότητες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν τον ετήσιο ισολογισμό στους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ούτε να τον καταθέτουν στους κρατικούς φορείς που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Αυτά και άλλα προνόμια, οι θρησκευτικές κοινότητες απολαμβάνουν καθώς υπογράφουν συμφωνίες με την κυβέρνηση.


Shqiptarja.com

--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr