Βουλγαρία: Ιδρύεται νέα Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Οκτώβριος 15, 2010. (focus)

Κατατέθηκε σήμερα στη βουλγαρική Βουλή, για κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο νέος νόμος για την ίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Държавна агенция за разузнаване)

Σύμφωνα με τους εισηγητές Ιβάν Κοστόφ και Ντίμο Γκιαούροφ η ДАР( ΝΤΑΡ) θα είναι υπόλογος, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και στρατιωτικών πληροφοριών, του Υπουργού Άμυνας της χώρας.

Τη γενική εξουσία της ‘ΝΤΑΡ’ ασκεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός, από το γραφείο του οποίου είναι εξαρτώμενες όλες οι υπηρεσίες.

Ο πρωθυπουργός καθορίζει τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες της υπηρεσίας και εγκρίνει τις προτάσεις και την εφαρμογή τους.

Ο νέος οργανισμός των μυστικών πληροφοριών της Βουλγαρίας έχει καθήκοντα συλλογής πληροφοριών και ανάλυσής τους για τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής.

Κατανέμεται σε τμήματα πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής δραστηριότητας, με στόχο την συλλογή πληροφοριών, της ανάλυσης τους, της εκτίμησής τους και της πρόβλεψης για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της συνταγματικής τάξης στη χώρα καθώς και την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης διεθνών ελεγχομένων προϊόντων, τεχνολογιών και όπλων μαζικής καταστροφής, εναντίον των συμφερόντων της Βουλγαρίας, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει ακόμη με ανάλογους φορείς της διεθνούς κοινότητας σε κοινούς σκοπούς.

Το βασικό κίνητρο για τη δημιουργία της ‘ΝΤΑΡ’ ήταν η αναποτελεσματικότητα των υπαρχόντων υπηρεσιών πληροφοριών που αν και χρηματοδοτούνταν επαρκώς, εντούτοις δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η δομή και η λειτουργία των υπηρεσιών του υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων θα ρυθμιστούν σε χωριστά σχέδια νόμου.

Έτσι, θα δίνεται η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου στην νέα Υπηρεσία, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει την υπεροχή της κοινωνίας των πολιτών, ως θεμελιώδη προϋπόθεση, καθώς έτσι εναρμονίζεται η βουλγαρική νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο.

Η παρούσα διάρθρωση της Βουλγαρικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών βασίζεται στην τακτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ, η Γερμανία και άλλες χώρες της ΕΕ, όπου με μειωμένο κόστος λειτουργίας επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αναφέρουν οι εισηγητές του σχεδίου νόμου.

Με την απορρόφηση των δύο υπαρχόντων υπηρεσιών πληροφοριών σε μια ενιαία δομή θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων που παρέχονται από το κρατικό προϋπολογισμό, σημειώνει το δημοσίευμα.Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος