Αλβανία: Οι Αλβανοτσάμηδες χαιρετίζουν την αναβολή της απογραφής


Φεβρουάριος 28, 2011.
 Με αισθήματα ικανοποίησης το ‘Κόμμα της Δικαιοσύνης, Ενσωμάτωσης και Ενότητας’-‘ PDIU’, χαιρετίζει την αναβολή της απογραφής του πληθυσμού, από την αλβανική κυβέρνηση, ισχυριζόμενο ότι συνέβαλε σε αυτήν την απόφαση.
«Η διαδικασία της απογραφής θα καθυστερήσει και  θα έχουμε,  τώρα, όλον τον απαραίτητο χρόνο να συζητήσουμε την νομική της υπόσταση, έτσι ώστε, να γίνει δίκαιη, διαφανής και μέσα στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι καταγραφές που θα γίνουν πρέπει να βρίσκονται μακριά από τάσεις και παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να μας βλάψουν όλους καθώς  και την κυριαρχία την Αλβανίας, αφού θα μπορούσαν αυτές να βλάψουν, ακόμη, και το Σύνταγμα του κράτους», αξιολόγησε το κόμμα των αλβανοτσάμηδων ‘ PDIU’.


Οι αλβανοτσάμηδες ισχυρίστηκαν ότι οι διαδηλώσεις, τις οποίες πραγματοποίησαν προχθές στο κέντρο των Τιράνων,  «κατά της απογραφής με εθνικά και θρησκευτικά κριτήρια» που στρέφονταν, δηλαδή, κατά της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην αναβολή της απογραφής  του πληθυσμού, σώζοντας με αυτόν τον τρόπο ‘την ενότητα της Αλβανίας’.
«Η Αλβανία είναι και θα παραμείνει ένα ενιαίο κράτος. Το «Κόμμα της Δικαιοσύνης, Ενσωμάτωσης και Ενότητας» είναι πεπεισμένο ότι μετά από ευρεία συζήτηση και δημόσια διαφάνεια, το ερωτηματολόγιο του απογραφικού δελτίου σχετικά με την εθνικότητα και την θρησκεία είναι αντισυνταγματικό και ως εκ τούτου πρέπει να αφαιρεθεί από το απογραφικό δελτίο», σημειώνει το PDIU σε γραπτή ανακοίνωσή του.
--
Τίτλος: «PDIU përshëndet shtyrjen e regjistrimit të popullsisë»
Δημοσίευση: INA, 28.2.2011.