Χιμάρα: Αποκαλυπτήρια προτομής Αριστοτέλη Γκούμα και οι αλβανικές αντιδράσεις


Αύγουστος 7, 2011.


Αντίδραση Αλβανών Εθνικιστών

 Στην εκδήλωση αυτή αντέδρασε η εθνικιστική «Συμμαχία Κόκκινο-Μαύρο» που την χαρακτήρισε ως πρόκληση κατά του κράτους. «Οι Έλληνες με αυτήν την πρόκληση προκαλούν την υπομονή των Αλβανών», αναφέρει χαρακτηριστικά το αλβανικό εθνικιστικό κίνημα.
--