Κοσσυφοπέδιο: Η επιτηρούμενη ανεξαρτησία λήγει στις 2 ΙουλίουΙούνιος 12, 2012.

Σε είκοσι μέρες από σήμερα λήγει η  επιτηρούμενη ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου από τη  διεθνή  διευθύνουσα ομάδα, δηλαδή  στις 2 Ιουλίου, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι.


Ο Θάτσι σε συνεδρίαση της κυβέρνησής του, ζήτησε, σήμερα, περαιτέρω δραστηριότητα ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Σύμφωνα με τον ίδιο η επιτυχία αυτής της διαδικασίας είναι αποτέλεσμα όλων των πολιτικών παραγόντων  στο Κοσσυφοπέδιο.

«Με το κλείδωμα της επιτηρούμενης ανεξαρτησίας, ανοίγει ταυτόχρονα μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή  ατζέντα», δήλωσε ο Θάτσι.

--