«Τα Σκόπια πνίγονται στη φτώχεια»
Ιούλιος 11, 2012.

Σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία το 2011, το ποσοστό των φτωχών ατόμων στο σλαβικό κράτος των Σκοπίων αντιστοιχεί  με το 30,4 τοις εκατό του πληθυσμού.


 Ποσοστό 48,5 τοις εκατό των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ζει σε οικογένειες με 5 ή περισσότερα μέλη.

Το ποσοστό της φτώχειας των ανέργων είναι 49,7 τοις εκατό, ενώ 46 τοις εκατό είναι άνεργοι.

Το μορφωτικό επίπεδο του αρχηγού της οικογένειας επηρεάζει επίσης τον αριθμό των φτωχών ανθρώπων.

Δηλαδή, το 54,6 τοις εκατό των φτωχών ζει σε νοικοκυριά που δεν  έχουν  ή έχουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση, γράφει το σλαβικό δημοσίευμα.
--