Αλβανία: Εκπαιδευτική άσκηση τάγματος ειδικών δυνάμεωνΜάιος 22, 2019. 21:50

Από τις 6 έως τις 16 Μαΐου 2019 το τάγμα ειδικών δυνάμεων πραγματοποίησε την άσκηση «Βελέτσικου ‘19» στις  ορεινές περιοχές Φούσε-Ζέζε, Ρεζ και στο Μεγάλο Μαλέσι.

Η άσκηση αυτή σχεδιάστηκε σε δύο φάσεις, η πρώτη περιλάμβανε μία εβδομάδα κατάρτισης στις διαδικασίες σχεδιασμού σύμφωνα με τα πρότυπα των ειδικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ.


Η δεύτερη φάση της άσκησης περιλάμβανε μια εβδομάδα προγραμματισμού με συγκεκριμένες δράσεις βάσει των σχεδιασμών και των δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο της συμμαχίας ‘TGOS’.


Η «Βελέτσικου ‘19» ήταν μια εκπαιδευτική άσκηση που συνέβαλε σημαντικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των ειδικών δυνάμεων που ασχολούνται με αυτήν την εξειδίκευση, όπως αναφέρει ο αλβανικός στρατός.

--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr