Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Ο πρόεδρος της Αλβανίας επιστρέφει το «νόμο περί ιδιοκτησίας» λόγω συνταγματικών παραβάσεωνΜάρτιος 26, 2020. 20:04

Τίρανα.

Ο πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, επέστρεψε στο Κοινοβούλιο τον νόμο «Περί περάτωσης των μεταβατικών διαδικασιών ιδιοκτησίας στη Δημοκρατία της Αλβανίας» καθώς παραβιάζει την αρχή της ασφάλειας του δικαίου, τις συνταγματικές διατάξεις, διατρέχει τον κίνδυνο δημιουργίας συνταγματικής έντασης και δεν συμφωνούν με τη νομολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.


Ο Μέτα για το λόγο αυτό, σημειώνει ότι ο εν λόγω νόμος πρέπει να βελτιωθεί με την αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του.


Ένα σημαντικό πρόβλημα, που τονίζει ο πρόεδρος Μέτα, είναι ότι αυτός ο νόμος νομιμοποιεί ή κρύβει μια σειρά προβλημάτων ή παράνομων ενεργειών που διεξάγονται από κρατικούς θεσμούς σε θέματα ιδιοκτησίας ή καταχώρησης με την πάροδο του χρόνου για σκοπούς παράνομης απόκτησης.  


Ο νόμος ανοίγει ξανά τη διαδικασία νομιμοποίησης παράνομων κατασκευών που ολοκληρώθηκε μετά τον Ιούνιο του 2014, μια προθεσμία που έχει οριστεί για την αποδοχή της επεξεργασίας παράνομων κατασκευασμένων κτιρίων μέχρι την ημερομηνία αυτή. Ακριβώς αυτό το «παράθυρο» απευθύνεται σε κατασκευαστικές εταιρείες και επενδυτές που ενδέχεται να έχουν παραβιάσει την άδεια κατασκευής.--

               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr