Δευτέρα 20 Απριλίου 2020

Η Αλβανία αποσύρεται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΑπρίλιος 20, 2020. 19:19

Η Αλβανία αποφάσισε να αποσυρθεί προσωρινά από τα άρθρα 8 και 11 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.Μέσω προφορικής σημείωσης που στάλθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η Αλβανία δικαιολόγησε αυτήν την ενέργεια με την κατάσταση φυσικής καταστροφής που έφερε περιορισμούς στην ελευθερία και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όσον αφορά τις μεταφορές, τις αεροπορικές, τις θαλάσσιες και τις χερσαίες μεταφορές, την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και το δικαίωμα ιδιοκτησίας.


«Τα μέτρα που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σταδιακό περιορισμό της εναέριας, χερσαίας και θαλάσσιας κυκλοφορίας, την αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη θέσπιση διαδικασιών και απομόνωσης καραντίνας, τον περιορισμό του συνωστισμού, των εκδηλώσεων και των συγκεντρώσεων, τον περιορισμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας κ.λπ., τον  ειδικό κανονισμό για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας και διοικητικών διαδικασιών», αναφέρεται στη δήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Με τη λήψη των τελευταίων μέτρων της Αλβανικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, αφαιρεί την Αλβανία από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση και σε ορισμένα σημεία των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων.


«Η εφαρμογή των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρέχει λόγους αποφυγής ορισμένων υποχρεώσεων της Δημοκρατίας της Αλβανίας, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 11 της σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου της σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών», αναφέρει η δήλωση.


Ο  Ρόντεμ Χότζα, πρώην Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυβερνητικής Υπηρεσίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξηγεί στο ‘Citizens Channel’ ότι μια τέτοια απόσυρση σε προσωρινή βάση επιτρέπεται από τη σύμβαση.


Σύμφωνα με τον Χότζα, αυτό το είδος απόσυρσης συμβαίνει συνήθως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή φυσικής καταστροφής, οι συνέπειες των οποίων δεν μπορούν να προβλεφθούν.

«Η μόνη βραχυπρόθεσμη συνέπεια για τους Αλβανούς πολίτες είναι το γεγονός ότι όσο αυτή η παρέκκλιση είναι ενεργή, δεν θα έχουν την ευκαιρία να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τον περιορισμό των δικαιωμάτων τους.

 Ή μάλλον, θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα, καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα αποφασίζει τελικά εάν η παρέκκλιση είναι δικαιολογημένη και κατά συνέπεια παραβιάζονται τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά για τους τελευταίους το βάρος της απόδειξης θα είναι πολύ υψηλότερο από ό, τι σε μια κανονική κατάσταση, εφ 'όσον το στοιχείο της υποχρέωσης καθορισμού των περιορισμών των δικαιωμάτων από το νόμο έχει εκπληρωθεί από το κράτος», - είπε ο δικηγόρος Χότζα.

Η Αλβανία επικύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών τον Ιούλιο του 1996, μαζί με τα πρόσθετα πρωτόκολλα της, δηλαδή το Νο. 1, το Νο. 2, το Νο. 4, το Νο. 7, το Νο. 11. .

Έχει ήδη αποσυρθεί από πολλά σημεία της Σύμβασης κατά τη διάρκεια των ταραχών του 1996-97, και απέσυρε την προφορική σημείωσή της τον Οκτώβριο του 1997, υποκείμενο και πάλι στην πληρότητα των διατάξεων της Σύμβασης.--

               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr